151454. lajstromszámú szabadalom • Eljárás két peroxid-kötést tartalmazó szerves peroxidok előállítására, valamint olefin-polimérek és -kopolimérek vulkaniázlására az említett peroxidok felhasználásával

o MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TAL ALM AN VI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1961. XII. 20. (MO—515) Olaszországi elsőbbsége: 1960. XII. 22. Közzététel napja: 1964: I. 25. . 1 • Megjelent: 1965. VI. 01. 151454 Szabadalmi osztály: 12 i 11—16 Nemzetközi osztály: G 01 b Decimái osztályozás: Feltalálók: Peri Cesare Augusto, Súgni Giorgio, , Portolani Augusto, \ Ballini Giuliano, Hügel Hobert, Fon tani Spartaco vegyészek, milánói lakosok (Olaszország)' Tulajdonos: Montecatini Societa Generale Per rindustria Mineraria e Chimica cég, Milano, Olaszország Eljárás két peroxid-kötést tartalmazó szerves peroxidok előállítására, valamint olefin-polimerek és -kopolimérek vulkanizálására az említett peroxidok felhasználásával A találmány két peroxid-kötést tartalmazó új szerves peroxidok előállítására, valamint olefin-polimereknek és -kopoliméreknek az említett új peroxidok segítségével történő vul­kanizálására vonatkozik. Ismeretes már, hogy a peroxidos jellegű szer­ves vegyületek különleges fontossággal bírnak, mint . szabad gyökök képzésére alkalmas ve^ gyületek; e vegyületeket ezért elsősorban a gyökös polimerizalási reakciók inioíátoiiaiJként alkalmazzák, Az ilyen szerves peroxidos anya­gok további jellemző vonása, hogy általában igen alkalmasak hídkötésképző szerekként való felhasználásra, a természetei és szintetikus polimereket és kopoliméreket tartalmazó vul­kanizálható keverékekben. Az ilyen termékek molekulájukban rendszerint egy —<0—O— szer­kezetű peroxidJ kötést tartalmaznak és az alábbi általános képlettel j elemezhetők: R2 R4 Rj—-C-—O—O—C—Re R3 R5 ahol az R helyettesítők aril-, alkil-, helyettesí­tett aril-, helyettesített•• alkil-, • ciklqalkil- vagy éter-csoportok/ hidrogénatomok stb. lehetnek. Az ilyen szerves imonoperóxidok általában: viszonylag nagy gőznyomást mutatnak és emiatt az ilyen peroxidokat tartalmazó keverékeik el­készítése és tárolása során számottevő veszte­ség áll be ezekben a peroxidolkbanj. Ismeretesek bizonyos másfajta, szerves per­oxidok is, amelyeik molekulájukban két per­oxid-csöpörtot tartaiimaznak és csekély a gőz­nyomásuk. Az ilyen termiékek pl. az alábbi általános képletűek lehetnek: •l'O 20 25 R R R R Ri_C—O-X^-C—)ÍCH2 —GH,) —G 1 I " I 15 R - . R R :—K H— C—0 —0-CH. ' R R 0Ho —0 —0 — C -R R I H| ! M *. •R-G^O—O—C—O—-0—C—R R R R ahol az R helyettesítők ;{iamelyek egymástól esetleg különbözők is lehetnek) szénhidrogén -90 gyököket képviselnék. 151454

Next

/
Thumbnails
Contents