151453. lajstromszámú szabadalom • Elgőzölögtető és desztilláló eljárás és e célra szolágló berendezés

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1963. II. 21. (ME—571); Angliai elsőbbsége; 1962. II. 21. és 1963. I. 18. Közzététel napja: 1964, I. 25. Megjelent: 1965. VI. "01. 151453 Szabadalmi osztály: 12 a Nemzetközi osztály: B 01 d Decimal osztályozás: Feltalálók: Davey Thomas Ronald Albert, Gloucestershire, Anglia, Woods Stephen Esslemont, Gloucestershire, Anglia. Tulajdonos: Metallurgical Processes Limited and the National Smelting Company Limited carrying on' business together in the Bahamas under the name and style of Metallurgical Development Company, Nassau, Bahamas Flgőzölögtető és desztilláló eljárás és e célra szolgáló berendezés A találmány lehulló vékony folyadékrétegből való elgőzölögitetésre és desztilálásra, vonatko­zik, és különösen fröcskölésinentes vékony réteg előállítására ilyen desztillál ásnál. A találmány egyik alkalmazásánál vákuum­ban cinket választunk le, tinfctartalmű ólom­ból lényegileg fcörlkeresztmetszetű edényben, amelyben a ciraktartialmú ólmot vékony, egyen­letes rétegben folyatjuk le egy csonkakúp­alakú szétterítő szerv lefelé és befelé lejtő olda­lán, amely szerv az edénnyel koncentrikusan van -elrendezve, úgyhogy a cink az, ólomból el­párolog és az edény közepén levő hűtött felü­leten kondenzálódik. Hogy az említett ólom. egyenletes folyásiát biztosítsuk, az ólmot viszonylag szűk gyűrű­alakú csatornába folyatjuk, vagy egy ilyen csatornán át, amely a szétterítő cső tetejét körülveszi és a szétterítő cső teteje olyan szin­ten van elhelyezve, hogy.az ólom egyenletesen túlfolyik rajta és vékony, egyenletes réteget képez a szétterítőoső fölött. Ezen berendezést korábbi " 147.288 lajstromszámú szalbadallmunk ismerteti. Ez a módszer, amellyel az ólom egyenletes folyását el lelhet érni, kielégítőnek bizonyult mérsékelten kicsiny ólommennyiségeknek ilyen edényekben való átfolyatásánál. Mindazonáltal, ha az edényen átfolyó ólommennyiség nagy­mértékben megnövekedett, az ólom váratlanul 10 15 .20 25 39 fröcskölni kezdett a gáton és a szétterítő csö­vön. Ez a fröcskölés ólomcseppeket idézett elő, amelyek a cinikgőzzel együtt a hűtött felületre jutottak és ezáltal meg*nem engedheitően magas ólomtartalmat okoztak a visszanyert cinkben.' Ügy találták, hogy ezt a fröcskölést lehetetlen kiküszöbölni egyszerűen a csatorna vagy a gát szintjének szabályozásával. Jelen találmány egyik tárgya, . hogy ezt a fröesjkölési hajlamot 'megakadályozza és meg­könnyítse a gáznemű alkatrésznek az elgőzölög-; tetését a leszálló folyadékból. A vékony rétegben: folyó folyadékból való elpárologtatásra különböző kivitelek ismerete­sek, amelyekben szervek vannak a folyadék­cseppeknek a desztilációnál keletkező gőzök­től való szétválasztására. Jelen találmány megakadályozza azt, hogy az elgőzölögtetésinél cseppek kerüljenek a ,'gőz­.,be. Ezen túlmenően valamennyi ismert beren­dezés mozgó — általában forgó — alkatrésze­ket tartalmaz, hogy a cseppeket leválassza, míg a találmány, szerinti eljárás foganatosítására szolgáló berendezés nem alkalmaz mozgó alkat­részéket. A találmány tárgya eljárás helytálló csonka­kúpalakú szétterítő cső befelé szűkülő felületén vékony 'rétegben, lefolyó folyadék egyenletes eloszlásániak biztosítására és a gáznemű alkat­rész elgőzöliögtetéséndk megkönnyítésére1 e fo-151453

Next

/
Thumbnails
Contents