151449. lajstromszámú szabadalom • Berendezés és eljárás egysejtű algák üzemi méretű termesztésére

ó MAGYAR N ßl'KÖZTÄRS AS AG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1963- IV. 30. (MA—1244) Közzététel napja: 1964. I: 25. Megjelent: 1965. VI. 01. 151449 Szabadalmi osztály: 45'* 1300 Nemzetközi osztály: A *i h is00 Déaimál oKtályozás: Feltalálók: Dr. Felföldy Lajos biológus, (50%), Szabó Ernő oki. vegyész, (25%), Tóth László oki.. mg. mérnök, .(26%) Tulajdonos: Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Kutatóintézete, Tihany Berendezés és eljárás egysejtű algák üzemi mérető termesztéseié Eddigi tudományos ismereteink alapján a természetes napfényt hasznosító félüzemi alga­tenyésztő konstrukciók három csoportba oszt­hatók: (Tamiya: Ann. Rev. Plánt Physiol. 8:318. o. 1957). 5 Legegyszerűbbek a vízszintesen fekvő lapos, sekély teknők, vagy vályúk cementből (Stagno et all.: Atti Soc'. Peloritana 6 :354. o. 1960), fá­ból (Cook: Cult, of Algae, a symposium 1950: 74. o.) műanyag fóliával bélelt árkok (Meffert 10 és Strattmann: Forsch. Ber. Wirtsch. Min. Nord­rhein-Westf. 8:6. o. 1952) mechanikus keverő­szerkezettel, vagy anélkül. A második csoportba a mélyebb tankok tar­toznak, ahol a szediment'áció megakadályozását 15 és a sejtek időszakos fényrejutását intenzív me­chanikai keverés biztosítja (Mayer: Proc. Symp, Algology, New Delhi 1960). A hasonló meg­oldású mély edények fényellátását a szuszpen­zióba merülő fényvezető prizmák és kúpok is 20 elősegíthetik (Myers és Graham: Plant Physiol. 36 :342. o. 1961). A harmadik csoportba tartozó berendezések­ben a leülepedést és a sejtek keveredését a 25 szuszpenzió élénk áramlása biztosítja, amit fo­lyamatosan dolgozó szivattyúk tartanak fenn. A tenyésztés általában vízszintes, műanyag töm­lőben (Burlew: Publ. Carnegie Inst. Washington 600 : 237. o. 1953), vagy sekély beton árokban 30 (Mituya et al.: Publ. Carnegie Inst, Washington 600 : 273. o. 1953) történhet. Nem félüzemi, hanem laboratóriumi, kísérleti célra készítettek kisméretű tenyésztőberende­zéseket függőleges helyzetű üvegcsőből (Myers és Clark: J. gen. Physiol. 28 : 103. o. 1M4), vagy polietilén tömlőből (Felföldy: Annál. Blöl. Ti­hany 29': 95. o, 1982) maximálisan 7 liter űr­tartalommal, ahol az aerációt biztosító levegő­széndioxid keverék buborékai végzik a leüle­pedést gátló, és fényéllátottságöt biztosító ke­verést is. • A találmány szerinti berendezés lényegét, mely az eddigiektől megkülönbözteti, az alábbi tulajdonságai jelentik: 1. A berendezés egységeit képező átlátszó falú tenyésztőedények magas hasábok, azaz egyik vízszintes irányú méretük (szélességük) lényegesen kisebb a magasságuknál, mely utób­bi 1 m-nél nem lehet kisebb, mert kísérleteink szerint az 1 m-nél alacsonyabb vízoszlopban nem keletkezik a kéveréshez szükséges erejű turbulencia, és az algasejtek egy része nem kívánt módon leülepszik. 2. Ä berendezés teljesen zárt és ezért benne steril körülmények biztosíthatók. 3. A termelés fél-folyamatos: nosszabb'-röviL ­debb időközökben a szuszpenzió egy része kerül csupán leengedésre. A maradék szolgál a to­vábBtenyésztés inokuluriva'ul. 151449

Next

/
Thumbnails
Contents