151446. lajstromszámú szabadalom • Cérnázógép

tMWGTÄK N«PKÖZTARSÄ«AG ORSZÁGOS TALÄDMÄNYI HIVATAL I SZABADAL LEI RAS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1961. XI. 09. <MA—4087) Közzététel napja: 1964. 1. 25. Megjelent: 1.965. VI. 01. 151446 Szabadalmi osztály: 76 c Nemzetközi osztály: Decimal osztályozás: miM2 Feltaláló: Bruckner Lipót üzemvezető, Budapest Tulajdonos: Magyar Pamutipar, Budapest •Cérnázógép A találmány oérnázógép, amellyel az eddig -ismert eéraázógépefcnél nagyobb termelékeny­séggel 'és jobb üzembiztonsággal lehet a eór­názást végezni és amely az ismert eérnázógé­peknél keskenyebb és így jelentősen kisebb 5 helyet igényel. A textiliparban használt eérnázógépek ma már nem felelnek meg mindenben a modern technikai követelményeknek. Ez főként az is­mert gépek két hiányosságára vezethető visz- 10 sza. Az 'egyik, hogy nem elég termelékenyek. A termelékenység növelésének érdekében már készítettek olyan konstrukciós kivitelt, amely­nél nemcsak a * cérnázóorsófcat, hanem a fona­lakait a gépen tartó hordozóesévékkel is, for- 15 gatják nagy, pl. több ezres fordulatszámmal és így a szállítóhengerek után is, előtt is vég­zik a sodratadast. Ennél a konsfcrufcciónal a szállítóhengerek ' előtti sodratást végző hordo­zócséve-forgatást a gép főtengelye körül forgó 20 tárcsával végzik, amely egyidejűleg a gép fő­tengelyére merőleges síkban koszorú alakban elrendezett több hordozócsévét forgat. Ez a konstrukciós kivitel valóban a termelé­kenységnek kb. 50%-os növekedésiét eredmé- 25 nyezte, illetve eredményezné, azonban az is­mert konstrukcióknál a hordozócsévékét tartó orsó ágyazása nem megfelélő, mert az orsó alsó végének megtámasztása bizonyos szempontból merev és ugyanakkor a felső részit ágyazó és 30 síkjában elmozdítható golyóscsapágy Vtízem. közben rezeg. A felső rész rezgése és az orsó alsó végének merev megtámasztása következ­tében a hordozó esévéket hajtó tárcsa és az ezzel súrlódásos kapcsolatiban levő, az orsóval összefüggő kúpos váll közötti kapcsolat bi­zonytalan és így a hordozócséve forgása sza­kaszos, a ihordozócséve réngatódzva mozog. Ezenkívül a hordozócsévét tartó szár alsó vége és eranek ágyazása kikopik, tehát a hordezó­eséve forgómozgása ibizonytoalaníná válik. Az eddig ismert cérnázógiépeken a hordozó­csévék, fceresztcsévék vagy mozdtlláUianul áll­nafc, vagy fele olyan sebességgel sem forognak, mint a gyors forgatás céljára gyártott orsók. A rraegkívánt nagy termelékenység •elérése vé­gett azonban a keresztesévéket is orsóseibesség­gél kell forgatni. Az eddig ismert rezgéscsillapító orsószár­, megtámasztások mind csak egy jól esztergá­lyozott forgástest gyártási vagy felcsévélésí egyenisúlyeltéréséhől származó lengést, rezgést képesek csillapítani. , Az ismert eérnázógépek másik hiányossága, hogy szélesek. Az ismert eérnázógépek kesfcenyítését és ez­által helyigényüknek csökkentését célzó eddigi törekvések nem vezettek eredményre, főként azért, mert a eérnázógépek teljes hosszán vé­gigmenő főtengely tulajdoniképpen nagy -át-151446

Next

/
Thumbnails
Contents