151421. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a sör fehérjestabilitásának emelésére

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL AfrADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1962. III. 26. (BA—1600) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1961. IV. 29. Közzététel napja: 1964. I. 25. Megjelent: 1965. VI. 01. 151421 Szabadalmi osztály: 6 d Nemzetközi osztály: C 12 k Decimái osztályozás: Feltalálók: Dr. Kari Raible és Dr. Klaus Lietz, sörgyári mérnökök, Hamburg Tulajdonos: Aktiengesellschaft für Brauerei­industrie, Glarus Eljárás a sör fehérjestabilitásának emelésére 1 A találmány tárgya egy eljárás a sör fehérje­stabilitásának emelésére. A sör fehérjestabilitásának javítására a Né­metországban érvényben levő tisztasági rende­let miatt általában bentonitot (montmorillonit típusú alumínium-szilikát) alkalmaznak. A ben­tonitot ebből a célból beleteszik a stabilizálandó sörbe, amelyben erős duzzadás közepette igen finom szuszpenzió képződik. Ez a szuszpenzió nem, vagy csak rendkívül nehezen szűrhető: Éppen ezért a bentonit a sörből szedimentáció­val távolítható el. A bentonitos adagolá^ú sört ehhez egy sajátos munkafolyamatnak kell alá­vetni, ami abban áll, hogy a már készre érett sört további 5—12 napon át tárolják, amely idő alatt a bentonit nagy Vésze üledékként leválik. A felül levő tiszta sört leszűrik és palackokba töltik. A bentonit iszapot a benne levő sörrel együtt többnyire el kell dobni, mivel a sör ebj bői egyszerű eszközökkel nem nyerhető ki. Az ezáltal bekövetkező sörveszteség a hozzáadott bentonit mennyisége szerint változik, a 6%-ot is elérheti, sőt e fölé is mehet. A sörből bentonit által eltávolítják a nagy­molekulájú fehérjéket, bár csak kevéssé szelek­tív módon. A bentonit nemcsak a zavarosságot okozó fehérjéket köti meg, sokkal inkább eltá­volít a sörből más fehérjéket, amelyeknek jelen­léte a sörben tartós habképződés és teljesízű­ség szempontjából is nagyon is kívánatos. Ezért 10 15 20 25 30 megtörténik, hogy azoknak a söröknek tartós habképződése és íze romlik akkor, ha a sört kü­lönösen nagyfokú stabilitási követelmények ese­tén nagyobb mennyiségű (100 g/hl és több) bentonittal kell kezelni. Javasolták már a sörnek frissen kicsapott kovasavhidráttal vagy a hidrátjelleg megőrzése mellett szárított kovasav-hidráttal való kezelé­sét a fehérjestabilitás fokozása céljából (vö. pl. 710 785 sz.. német szabadalom). Az ezzel az el­járással, kapott szilikagélek azonban fehérje­stabilizáló hatás szempontjából gyengébbek, mint a bentonit. Mivel az eljárás bonyolult és a termék tisztasága a tisztaságra vonatkozó ren­delkezés szempontjából kifogásolható, ezért az eljárást gyakorlatilag nem alkalmazták. A fel­találónak azok a kísérletei, amelyekben a java­solt előírások szerint állított elő szilikagéleket, nem vezettek kielégítő eredményekre. Ismeretes, hogy a kovagélek adszorpciós tu­lajdonságai fizikai és kémiai íinöm-szerkeze­tüktől függnek. Ez a finom szerkezet az elő­állítási módszer szerint különböző és rendkívül tág határok között változhat. Ezzel együtt ter­mészetesen változnak az adszorpciós tulajdon­ságok is:, ugyanis nem mindegyik kovagél al­kalmas a fehérje adszorbeálására a sörből, vagy i pedig nem mindegyik kovagélnek vannak elő­nyei a. bentonittal szemben. A különböző eljárásokkal előállított kovagé-151421

Next

/
Thumbnails
Contents