151419. lajstromszámú szabadalom • Eljárás az 5-aminoizoindolin új, fiziológiásan alkalmazható N-acil-származékainak előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 151419 Bejelentés napja: 1963. VII. 18. (AE—151) Német Demokratikus Köztársaság-beli elsőbbsége: 1963, II. 20. Közzététel napja: 1964. I. 25. Megjelent: 1965. VI. 01. Szabadalmi osztály: 12 p 1—5 Nemzetközi osztály: C 07 d2 Decimái osztályozás: Feltalálók: Schuhmann Andreas oki. vegyész, Radebeul, Fritzsche Bernd oki. vegyész, Dresden, Dr. Schmidt Joachim orvos, Magdeburg, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: VEB Arzneimittelwerk Dresden cég, itadebeul, Német Demokratikus Köztársaság Eljárás az 5-aminoizoindolin új, fiziológiásán alkalmazható N-acil­származékainak előállítására (1,3-dihidro-5-amino­nitrálással, majd az követő redukciójával A találmány eljárás az 5-amino-izoindolin N-aeilszármazékamak előállítására. A vegyüle­teket az 1—4 általános képletekkel szemléltet­jük, — amely képletekben R valamely alifás-, aralifás-, aromás- vagy heterociklusos csopor­tot, R' pedig valamely alifás-csoportot jelent, mimellett az acil-csoport a molekula gyűrűjé­ben lévő nitrogénatomon, vagy az 5-helyzetű aminocsoporton, vagy mind a két nitrogén­atomon lehet. Az 5-amino-izoindolin -izoindol) izoindolinból aromás nitrocsoport ezt ismert módon nyerhető. Ugyanez érvényes a 2-alkil-5-amino-izoindo­lin előállítására is, A vegyületek erősen bázisos jellege miatt ön-. magukban gyógyszerként nem alkalmazhatók. Ismeretessé vált már olyan eljárás, amely szerint az 5-amino-izoindolin fiziológiásán elvi­selhető savakkal képzett sóit állítják elő. Az így kapott vegyületek csekély toxicitásukkal és rendkívül előnyös farmakológiai hatásukkal tűnnek ki. . Azt találtuk,"» hogy megfelelő módon végzett acilezéssel, a csatolt általános képletnek meg­felelő vegyületek nyerhetők. Ezek amennyiben monoacilezett vegyületeknek felelnek meg, úgy sóik formájában is előnyös fiziológiás tulajdon­ságokkal rendelkeznek, Az új vegyületek, az 5-amino-izoindolin sói­hoz hasonlóan, fájdalomcsillapító, lázcsillapító és gyulladáscsökkentő tulajdonsággal rendel­keznek, azonban az 5-aminoizo-indolin sóival 5 szemben a találmány szerinti vegyületek hatás­tartama hosszabb. Egyes vegyületek, mint pl. a 2-acetil-5-amino-izoindolin kvalitatíve erősebb hatékonysággal rendelkeznek, mint a sók, má­sok viszont, pl. a 2-benzoil-5-amino-izoindolin 10 fájdalomcsillapító hatásuk mellett a kísérleti állatokon mintegy egy órás alvást váltanak ki. 1 A felsorolt anyagcsoportok képviselőinek far­makológiai vizsgálatait, különösen fájdalomcsil­lapító hatásukat ismert készítményekkel össze­i5 hasonlítva a csatolt táblázatban tüntetjük fel. A találmány szerinti vegyületek előállítását típusonként a következő módszerekkel végez­zük. t 20 Az (1) általános képletnek megfelelő vegyü­leteket az 5-nitro-izoindolin ácilezésével, majd az aromás nitrocsoport ezt követő redukciójá­val állíthatjuk elő ismert módon. A (2) általános képletnek megfelelő vegyüle-25 tek előállításánál úgy járunk el, hogy az 5--amino-izoindolin gyűrűben levő nitrogénatom­ját védőcsoporttal látjuk el, majd az aromás aminocsoportot acilezzük, végül a védőcsopor­tot lehasítjuk. 30 A (3) általános képletű vegyületekét a 2-alkil-151419

Next

/
Thumbnails
Contents