151416. lajstromszámú szabadalom • Eljárás vasúti sínáramkör jóságtényezőjének javítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS , "»1.4?.JV1ÄNYI ÍHV.YÍ AL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1962. VI. 20. Közzététel napja: 1963. XII. 21. Megjelent: 1965. V. 01. (TE—319) 151416 Szabadalmi osztály: 21 g 1—16 20 i 20—29 Nemzetközi osztály: H 01 h; G 61 I Decimái osztályozás: Feltaláló: ,, Tábor Mihály technikus, Budapest Tulajdonos: Telefongyár, Budapest Eljárás vasúti sínáramkör jóságtényezőjének javítására Ismeretes, hogy a vasúti sínáramkörök egyik legfontosabb jellemzője az áramkör ál­tal eltűrt minimális ágyazati ellenállás és az áramkör által észlelt maximális kerékshunt­ellenállás viszonya. A gyakorlatban ezt a jó­ságtényezővel jellemzik. PL: Ha az ágyazati ellenállás minimuma,, amelynél az áramkör még működik 2 Ohm, az észlelhető kerék­ellenállás 1 Ohm, akkor a jóságtényező 0,5. Az áramkör jóságtényezőjét elsősorban a vá­gányjelfogó jóságtényezője befolyásolja. A vasútbiztosító berendezéseket gyártó cégek igyekeznek egyre nagyobb jóságtényezöjű jel­fogókat előállítani, azonban az ilyen jelfogók építése technikai nehézségeket jelent és költ­séges is. A találmány új eljárási módot nyújt az áram­körök jóságtényezőjének növelésére, a jelfogók jóságának növelése nélkül. A találmány szerinti sínáramkör működésé­nek lényege, hogy a sínáramkör tápfeszültsége 1—2 Hz frekvenciával amplitúdó modulálva van. A moduláció segítségével az áramkör jóságtényezője jelentősen javítható. szerinti eljárással a következő módon javíthat­juk meg. A tápfeszültséget pl. 1 Hz négyszög­jellel moduláljuk úgy, hogy a fészültségcsúcs­nak a feszültségminimum pl. 60%-a legyen. 5 Ilyen táplálás mellett a szabad sínáramkörben ' a jelfogó meghúzását a tápfeszültségcsúcs fogja biztosítani, a kerékshunt pedig a jelminimum­nál fog érvényesülni. Ha pl. a jelfogó 10 Volt-10 nál húz és 5 Voltnál ejt, akkor egy 10 Volt és 6 Volt között lengő tápfeszültség hatására meghúzva tart. Ha a tápfeszültség a kerékshunt hatására 15 pl. 20%-ikal esik, azaz 8 Volt ós 4,8 Volt kö­zött leng, akkor a jelfogó ejtett állapotba ke­rül. Az eredeti táplálás mellett a jelfogó fe­szültségének tehát 50%-ot, a találmány sze­rinti modulált táplálás mellett csak 20%Hot 20 kell csökkenteni ahhoz, hogy a jelfogó elejtett állapotba kerüljön, tehát az áramkör jóság­tényezője jelentősen javult. Értelemszerűen szükséges, hogy a feszültség-25 szintek annyi ideig tartsanak, hogy közben a jelfogó meghúzására, ill. ejtésére szükséges elegendő idő legyen. 9 Egy példaképpeni áramkört, amely 0,5 jóság­tényezöjű jelfogókkal működik, a találmány 30 151416

Next

/
Thumbnails
Contents