151388. lajstromszámú szabadalom • Eljárás, berendezés és reaktor formaldehid metanolból való előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1962. XII. 17. (MO—555) Olaszországi elsőbbsége: 1961. XII. 20. Közzététel napja: 1963. XI. 26. Megjelent: 1965. VI. 01. 151388 Szabadalmi osztály: 12 o 5—10 Nemzetközi osztály: C 07 c3 Decimal osztályozás: Feltalálók: Ranucci Saverio vegyész, Gatti Pier Giorgio vegyész, Lazzari Giacomo vegyész, Riparbélli Vittorio vegyész, Milano, Olaszország Tulajdonos: Montecatini Societa Generale per l'Industria Mineraria e Chimica cég Milano, Olaszország Eljárás, berendezés és reaktor formaldehid metanolból való előállítására A találmány metanol kiindulási anyagból formaldehid előállítására való eljárást ismertet, amelyhez .mozgóágyas fémoxidokból álló oxid­katalizátort használunk fel. A találmány köré­be tartozik az eljárás kivitelezésére való be­rendezés és, reaktor is. A metanol formaldehiddé való oxidációjá­nál alkalmazott fémoxidbázisú katalizátorokat az ismert el járásokban szilárd ágyon alkalmazták, ismeretes az a tény, hogy a metanol form­aldehiddé való oxidációjánál a megoldandó leg­jelentősebb feladatok egyikét az képezi, mi­képpen lehet az exoterm reakció során fel­szabaduló nagy hőmennyiséget, elvezetni. Ép­pen ezért a reakció kivitelezése eddig csak szi­lárd ágyas katalizátoron olyan reaktorokkal volt lehetséges, amelyeknek .reakcióterülete a katalizátor tárfogaitához képest nagy volt. Ez azt eredményezte, hogy a reaktorokat csak magas költséggel lehetett felépíteni, emellett azt is meg kell említeni, hogy a reaktorok szer­kezeti anyagaként csak különleges anyagot lehetett felhasználni. Előbbi' hátrányoktól függetlenül a szilárd ágyas katalizátort tartalmazó reaktorokkal kap­csolatban jelentős műszaki nehézséget képezett továbbá az a tény is, hogy a reakciókomponen­seknek a teljes katalizátormennyiségen való át­haladása közben nem sikerült állandó hőmér­sékletet tartani. 5 10 Az egyes 'reakciófelitételek betartásénak szük­ségessége mellett nem. sikerült a metanol-levegő keveréket a robbanókeverék határain kívül tartani. A- jelen találmány új eljárást ismertet a metanol formaidelhiddé való oxidációjára, amely az előbb vázolt hátrányokkal nem rendelkezik és az eljárás hozamértélkei az, ismert eljárások­kal megegyeznek. A találmány további tárgya eljárás mietanol formaldehiddé való oxidációjá­ra mozgóágyban elhelyezett katalizátorokkal. Meglepő módon azt találtuk, hogy formalde­hidet metanolból oly módon lehet előállítani, hogy az alkoholt oxidáló hatású gázárammal 15 (levegő) oxidáljuk egy reaktorban, amely áz oxidáló katalizátort mozgóágyon tartalmazza, mimellett az örvényágyat képező gázok a rea­gáló gázok keverékéből állnak. A találmány egyik foganatosítása módja szerint a katalizátor 20 egy keverék, mely adott esetben aktivált molibdén- és, vasoxidból és egy harmadik oxid­ból áll, amelyeket 100—1500 /i vagy célszerűen 600:—1200 /i részecske nagyságban alkalmazunk. Némely katalizátor inert hordozóanyagra fel-25 vitt állapotban is alkalmazható, ill. azzal fel­hígítható; A találmány szerinti eljárás egy má­sik foganatosítása módja szerint a, metanol­levegő keverékből álló örvény^ágy gázok át­haladási 'sebessége 0,1—30, célszerűen. 0,3—20 30 Nl/h/g katalizátor, mimellett a levegő-metanol 151388

Next

/
Thumbnails
Contents