151360. lajstromszámú szabadalom • Eljárás gyulladásellenes szerek előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1962. VII. 30. (BO—883) Közzététel napja: 1963. XII. 21. Megjelent: 1965. V. 01. 151360 Szabadalmi osztály: 12 o 5—10 Nemzetközi osztály: C 07 c3 Decimái osztályozás: Feltalálók: Nicholson John Stuart kutatóvegyész és Adams Stewart Banders kutatóveg5rész, Nottingham-i lakosok Tulajdonos: Boots Pure Drug Company Limited cég, Nottingham (Anglia) Eljárás gyulladás-ellenes szerek előállítására A találmány tárgyát új fenilalkán-szárma­zékok előállítása képezi. Közelebbről meg­jelölve, a találmány a fenilecetsav és az alfa­-fenil-propionsav új származékainak előállítá­sára vonatkozik. A találmány szerinti eljárással előállítható új vegyületek értékes gyulladásgátló, fájdalom­csillapító és lázcsökkentő tulaj do»ság okkal rendelkeznek, így e vegyületek jól használha­tók emberek és állatok gyógykezelésére. A találmány szerinti eljárással előállítható új vegyületek a csatolt rajz szerint (I) általá­nos képlettel jellemezhetők, amelyben R1 butil­(n-butil kivételével), pentil- (n-pentil kivételé­vel), ciklohexil-, 1-metilciklohexil- vagy ciklo­heptil-csoportot, R2 pedig hidrogénatomot vagy metilcsoportot képvisel, azzal a megszorítással, hogy Rl nem lehet terc-butil- vagy ciklohéxil­csoport olyan esetekben, amikor R2 hidrogén­atomot képvisel; a találmány körébe tartozik az (I) általános képletnek megfelelő savak nem toxikus szerves vagy szervetlen sóinak előállí­tása is. Az (I) általános képletnek megfelelő új ve­gyületek előállítása a találmány értelmében oly módon történik, hogy valamely, a csatolt rajz szerinti (II) általános képletnek megfelelő vegyületet — ahol R1 és R 2 jelentése meg­egyezik a fentebbi meghatározás szerintivel, X pedig egy — CN vagy —CSN / R4 csopor-NR 5 tot képvisel, mely utóbbiban R 4 és R 5 hidro-5 génatömot vagy alkilesoportot képvisel, egyi­kük azonban mindenesetre alkilcsoport, vagy pedig R4 és R 5 a nitrogénatommal együtt egy heterociklusos gyűrűt is képezhet, X jelenthet továbbá egy —CONH2 vagy —COOR 3 csopor-10 tot is, mely utóbbiban R3 alkil-, aril- vagy aralkil-csoportot jelenthet — hidrolízisnek ve­tünk alá és kívánt esetben az így kapott savat önmagában ismert módon sóvá alakítjuk. A találmány szerinti eljárással előállítható 15 új vegyületek az acetilszalicilsawal szemben az alábbi előnyöket (vagy azok legalább egyi­két) mutatják: a) kevésbé toxikusok, 20 b) terápiás szélességük nagyobb, c) víz és vízgőz jelenlétében stabilabbak, d) vízben jobban oldódnak. A találmány szerinti eljárásnak az a kiviteli 25 módja, amelyben egy nitrilt hidroKzálunk, cél­szerűen valamely sav vagy valamely alkáli, előnyösen nátriumhidroxid jelenlétében, vizes­etanolos oldatban folytatható le. A reakció leggyorsabb végbemenetele a reakcióelegy 30 visszafolyó hűtő alatti forralásával érhető el. 151360

Next

/
Thumbnails
Contents