151319. lajstromszámú szabadalom • Osztott égéstér Diesel-motorokhoz

í SZ&ü &&%.%:* SMAOYAR NEPKÜZTÄIISASÄO r4v ' / f •v -"k ^' OSSSÄGOS f ' TALÁLMÁNYI l . HIVATAL if „ •i ' -f'^pl Feltalálók: KcAncsiiu i i ni) r L i _yr tl JO i. n_ ij el napja: 1963. III. 22. UC: .. ÍJ' 1. \ . !l. t,. i-kdapest »sztoit . v .«,e • ^vesenn^-oie frei 1 A dií < kn >4 ' 1\ mo1 n n c 1 i J 1 . 11 a r ^iiC 11 i ., t i/v, kuk> í ii i v 1 A ' % t ÍÍCK el G . V v 1 H u i 5 t J " + "i tj Ujf 1 _ - "> 1 \ <­c^r Sl01-lt ^ í r 1 cl > r 7 i J1 tv )0—50\-> ^ n -. k . 1 ,, , d h Un i Ír u - ui u\ — c^ 10 erm1 '; na< 5 -,ok 1 i_ 1 ^ ~ kk A IUJ k1 L " 1 n 1 7 r l"l t M\l<; li i_!_,ík 1 k 4 > (111 kn. illó levegovi 1 - vi-,^ ' * < ^ 1 ' .. I 1 A mellek' JOL1 1 mai ki ' e ! oe , .- 15 ben be P|C/OC!J 'C ' J t > ' n j i lea ._ J a le\ego e- <, 1/ UJ , ^ uK e n ]j, dm íi •>­me-> um] \is k I" ,_-> L ívj't 1 mok telje-jitmui,, >> _>1 k u ' o m Az előkamrás motorok előnyeiknek megíeie- 20 lően széles körben elterjedtek, és számos elő­kamra-típus alakult ki. A különböző konstruk­cióknál azonban gyakran találkozunk a követ­kező hátrányos i elén séfekkel: a) A mellel t ib 1 1 "v ^ térben befeje^cc1 " e f h 1 1 a levegő és ^ 1 1 m / l •1' tetemes árán ± 1 \ zi motor teljesít1 ! n\ ! t--"<^ ol z/a n le 1 *" <k H 1 el-1 V 1 k 1 ' \ 1 Í 1 1 A ,. 1 rít ' , _<_> ! k 1 >H,3t­i. J -' b •e 1 km f. 1 -1 ')) lOZU , J1 . cl ^1 T Uc-zj­^ f ,' •• Lcimj a J \ 0 / t1 ÍU^\k ' ' 1-, \Tr>' t-oknpc -25 30 e 1 '] i 1 ' k v> 1 1 1 r rtl "1 1-Xr x .; ' ^ a/ eló-i o 1 i! -.t LüiI)U'I US,I aiam-1 ) , -• ,' 1 ' < ki ve/oi -sek lete-1 1 i < u'-c, ,11,1 (előkamra ii f , i^ c i ) kun 1 kialakításá-1, , ^ ' 1 ' 1 ' > ^1 ez szükséges <. 1 i v • 1 L ' .uiunuLan A kamra > -> k limit a he'geres pa~ ii.^aiij rí <" \ sugarú le-r \ n ,m a 1 ii 1 n k kossziráriy-1 (.Hm 1 1 o/ 1 ^ m o alakot köl-1 1 ' 1 ' a 1 o e° ctlen nyílás '' 11 1 > 1 o - r amelyek-1 1 ic k _tpvoiialán át­•, <~ s t ni 1 n t-tszik. Az >'k 1 m/el cnntőleees a 151319

Next

/
Thumbnails
Contents