151313. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fumagillin előállítására

151313 3 4 Vesiculum: _, 7 d ' -> i i b >n ahVahia-'znh a l' i 11 * u i ^ md\ Alak; palack alakú. ^ i u i eli ->\ n \ ^ 'h tu1 t 1 •Átmérő: 9—.16 mikran (néhány igen kismé- i v. ] nl <tb i (pi \ i ) A'i 1 <1 ,Va\ retű ún. ,,szekunder Ce.i"' is keletkezik a telei:)- 5 ( ,d i , n Ji hnidn * ben). i i j iJii i a he n ,i nT ' 1 ' ' ' t K ^i u,i MI ULT­/ i> Í 1 1 ; i i il mrn T t °bri me n >> t i s ,z 100—100 i u 1 11 1 i -, i h 10 j i if i ^u 1 / n ol ] i b» mug \7 il­' i 1 d ^ I 1 i = tt A h n ic; " i h^liola 'n 11 •> ^ "" i 1 ' ii l ' miacl'i t< i i 'dnck 1 ' - n 1 i T i i -a <Jz A D 1 p alii ) . 1 J J 1 lilt"! lr ll " IUI V 1 / 15 i h \ i i i 1u b d i]i Puzs F* i i L -'iii 1 '' en' Lu is V r r 1 vip -•< i 1 n l I1 d b ^ i\ t la bb/ hi i -* * b i e t jb L i ^' ! i '(> ,4il ,vs ad i \l i ., 1 i i i i n > i T 1 5 "~' „ [íljt un tif T" td i< ) 20 ' 'V '- °0) C r lelao a,/Wa es —10 ' il "i 1 i -, ' j- i 1 -uohv -i ]) nbt in a«nl v > ' ' ) n i ' , nif h •>! tobb hon<p ei> b^a i n h isz^slb dunk ^el Naep obb menm lb L ' ' J 1 lT 1 l ' l "lainiC f-.Ll lc n l 1 d T l i p lk bx7 -/ i 1 - ^ i1 r1 7 25 id j •> íibu Lr c^tc"< id bal •> -1 n L ' n , m ix > -i ll md i^s agir ' ' n "i i ill u <-, ^ i.nrn not cl e,e-,^n 4—7 pH-értéken \ , ik "1 J i "i ,p 0 P in i - ' Mieii'bi)»! a v gherméket különböző / 30 a '1 ij'.a kuloni b i|uk el, adott esetben \ 'lit ^ i 'is b 1 ii r •, -i o,, ^^IAT' 11 l b izíssal való sóképzés 1 i i i T ui+ i nt t L • >1! !m bdunk »xlrakciős, és/vagy ad­ni+ •> ' n r / \^ st 1 at ' n i 1m ' . ) ; mad i k~b A íuaiagillint izolálás "J ! T ! d \ liplilc] it 1 j i .j v, aldddntjuk. d >b i e b s-' i i ip bitm OSSA d 35 E' • i - ha a lum ledbn kicsapásat nátrium-I i1 ' 'f -.r e ist es e^ah J fi i -> i n ] n T i "I'l^n 1 <d igoli, i </L 1 pI1-9,0 körüli értéken 'Hl i\ <: Uls.1 T1nr c l 1 ] , , 1, J 1 v ^/ /1 ' r] iddit n Mb'1 ' bi b - s ! . 4 ni i fni'abbi i r zletei a példákban 1+)' i T< "0— '1 tcdJhauk. ^ u i J ii i\ n I ( i ifi i ! Í 40 k i r i ii -e ii 1-11 i i / Példák: u '< il i 1 l i 1 / 1 ! 1 i hi i i n a a k -j»0 j i s 1 t ' J 1 i i'l Irn iiV "J 1) t 1 1 i _, ~i LH -> var. helvola A-—33 i( J lis i ' j ) -, / t n3 pi- ^i< at Czapek—Dox táp-i rben 45 ->ln v 7- U) i o > 28 C°-on inkubál-\f>- V "• < Hi \ "i ^ i -i i b I i i 1 i <r -• dott spóraréteget 1%-os ii i i "i i T t^i^ (J1 ' -i 1 "• j 1 dfsztillált vízzel lemossuk. Tri I 1 n L iri 1 datt 1 -i c i " i i i i iltoai\nq ent használhatjuk. Az i "'b JI e i- •, J-i d fol ie' i iv"1 i it d^le/ k az ún. inokulum táp-k z e > u nibi' il1 r j i' i i' (s lr 5Q i I [ n bet 50'0 ml-es Erlen-1 n i<-^n pl ibh i k i- e1 ^ i i ! i om 100 nl es adagokban alkat­uk d z h V pl -i da i ' L i-i - i ii J'IK. H l "itl i ll z dlll l i 1 i in pncl] k J l,-i ( T i al ei j i '•> j -i i "uk< JI <- ^ ! Tlit^ tibL^ iT 1 i 55 da 12 ". T-S Y abidai rT- A' ' m,' + n b T? m 1 /I is A L-ip ili/ - <b ii j i \ 4 n ( • I - i r iv i ^p°d . U i i d o^ntn 1 h , ' ti i -i ii *- k b i i ] an R0 mi ii inj i l) s^ i *1 n io^ ifinnlai' > 1 s o l t° ' - í iZitnk excenteres 1 i (i 1 1 d 1 'x di j -t i h ( ' b i i T1» p HI HI ( így a myec-1 1 ' i im i no ti -I i b i c b < n b n* ^ + V ,p|i i amellyel fer­«'^ i d 1 i k1 ' 11 i i i j t p i i 1 i i n t1 ^ n ek menny 1-ZLilial i t,^ ,/idu is) v -ol it 0 05- 0 1 65 . v - ^ '0 id (500 u Til i meyer). - i ' 3,— % I i i e ( - a ) l._ o/0 U t. 1 diel . ^ 0,1 % vilu hhii 1 0,05 % I n 1 ufiM fl/ 0.05 % \aSJ zu.iat 7 viz 0,001% pH = 6.5 sterilezés előtt. 2

Next

/
Thumbnails
Contents