151268. lajstromszámú szabadalom • Nagyérzékenységű gyengeáramú törpejelfogó

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1961. IV. 28. Közzététel napja: 1963. IX. 23. Megjelent: 1965. V. 01. (EE—861) 151268 Szabadalmi osztály: 21 a3 16—80 Nemzetközi osztály: H 04 m Deciméi osztályozás: Feltaláló: Simon Ferenc oki. gépészmérnök, Budapest Tulajdonos: ÉMV Elektromechanikai Vállalat, Budapest Nagyérzékenységű gyengeáramú törpejelfogó Gyengeáramú berendezésekben, elsősorban távbeszélő és átviteltechnikai berendezésekben alkalmazott elektromágneses jelfogók konstruk­ciójának mind fontosabb szempontja a méret­csökkentés. Méretcsökkentéssé'! a jelfogó mág­nesének mérete csökken és ezzel a mágneses húzóerő kisebb lesz. Ennek ellensúlyozására vagy az érintkező nyomást vagy az érintkezők számát csökkentik. Mindkettő a jelfogó értékét kisebbíti. A méretcsökkentés következtében a gerjesztő tekercs is kisebb és emiatt a tekercsre jutó villamosteljesítmény melegedés szempontjából megengedhető határa kisebb lesz. Végül is a gerjesztő ampermenetszám jelentékeny csök­kentése válik szükségessé, ami újból csak az elérhető mágneses húzóerő csökkentésével jár. A fenti nehézségek leghatásosabban a mág­neses mező minél jobb kihasználásával ellen­siilyózhatok. A mágneses tér legjobb hasznosí­tását az olyan elrendezés biztosítja, ahol a hasznos fluxusnak mintegy 40%-át kitevő szórt erővonalakat is felhasználják. Ezen szórt erő­vonalaknak munkába fogása a mágneses húzó­erőnek a fluxus négyzetével arányos változása miatt nagyfokú javulást okoz. Fent elmondottak értelmében a mágneses teret ismert megoldások szerint úgy alakítják ki, hogy a légrésnél a horgony és a vasmag szembenéző felületei nagyok legyenek és ez a mágneses reluktancia nagymérvű csökkenését eredményezi. A horgony szélesítése ezért is hasznos, mert növeli a vasmaggal szembenálló horgonyfelületet és így növekszik a szórt 5 fluxus, ugyanakkor kifele kevésbé szóródnak az erővonalak, mert a széles horgonyfelület mágnenesen árnyékol. A szélesebb horgony­felület kialakítása egyben megfelelő szerelési felületet nyújt az érintkező mozgatóelemek el-10 helyezésére. Fent jellemzett megoldásoknál nehézséget ál­talában a horgony rögzítése okoz, ugyanis a horgony hossza közel akkora, mint a vasmagé, továbbá a horgony széles felületű, ezért vi-15 szonylag nagy lengő tömeget kell egyik végén rögzíteni. Szükséges, hogy a horgonyrögzítés módja teljesítse az alábbi igényeket: 1. Biztosítsa a horgony hasznos mozgását, 20 tehát az ismertetett lapos jelfogó esetén a forgástengely körüli szabad elfordulást, még­pedig akként, hogy 2. az egyéb irányú mozgásokat — így a la­pos jelfogó esetén a horgony saját síkjában 25 történő elmozdulásait — gátolja meg. 3. Biztosítsa a horgonynak a forgástengely mentén a vasmaghoz való rugalmas szorítását. A szorítással a gerjesztés jó kihasználását gátló forgásponti légrés minimumra csökken. Más-30 részről a rugalmas szorítás csökkenti a hor-151268

Next

/
Thumbnails
Contents