151240. lajstromszámú szabadalom • Kiváltókapcsolás atommagsugárzási mérőhelyek számlálási vagy időeredményeinek nyomtatására

MAGYAK NÉPKÖZTABSAís. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1962. II. 21. (VA—991) Német Demokratikus Köztársaság-beli elsőbbsége: 1961. II. 23. Közzététel napja: 1963. IX. 23. Megjelent: 1965. V. 01. 151240 Szabadalmi osztály: 21 e 1—13 Nemzetközi osztály: G 01 d Decimái osztályozás: Feltalálók: Döring Karlheinz, Sedfart Manfred mérnökök, Dresden, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: VEB Vakutronik Dresden, /Dresden, Német Demokratikus Köztársaság Kiváltókapcsolás atommagsugárzási mérőhelyek számlálási vagy időeredményeinek nyomtatására A találmány táfgya olyan kapcsolás, amely például atommagfizikai sugárzásmérőhelyek tárolt digitális számlálási- és időeredményei­nek kinyomtatását teszi lehetővé. Ismeretesek kapcsolások, amelyek vagy a számlálási eredmények vagy az időeredmények kinyomtatását teszik lehetővé. Olyan kapcso­lások is ismeretesek, amelyek mindkét ered­mény egyidejű kinyomtatását biztosítják. Az ismert kapcsolásoknál, amelyeknél min­denkor egy eredménynek a nyomtatása törté­nik, az a hátrányuk, hogy egyetlen eredmény­nek, azaz vagy a számlálási vagy időeredmény­nek a kinyomtatása arra vezet, hogy olyan radioaktív preparátumok automatikus mérésé­nél, amelyeknek a sugárzási intenzitása nagyon különböző vagy igen hosszú mérési idők adód­nak előre megválasztott és rögzítetten beállított impulzusszám esetén, vagy pedig előre meg­választott rövid mérési idők esetén a mérési eredmények rendkívül pontatlanok lehetnek. Ha a számlálási- és időeredmények egyidejű kinyomtatása szükséges, akkor az eredmény­nyomtató berendezésnek megfelelő mennyiségű tizedes hellyel kell rendelkeznie, továbbá tar­talmaznia kell minden állás számára az ahhoz tartozó elektronikus kapcsolásokat és alkat­részeket és azonkívül szükséges még egy nagy­teljesítményű hálózatrész is. 10 15 20 25 30 Ezeket a hátrányokat a találmány szerinti kapcsolás kiküszöböli. Ezt azáltal érjük el, hogy mind a számláló, mind az időkészülék­ben egy nyomtatáskiváltó és egy leállító kap­csolás van elrendezve és a számlálókészülék leállítókapcsolása az időkészülék nyomtatás­kiváltó kapcsolásával van összekötve és for­dítva. A számlálókészülékben az impulzusszám, míg az időkészülékben az időtartam előre meg­választva beállítható. Ha a .készüléknél az előre beállított impulzusszámot a mérés folya­mán elérjük, a mérési folyamat automatikusan leáll és a számláló készülék leállítókapcsolása az időkészülék nyomtatáskiváltó kapcsolására impulzust ad, amiáltal az előre megválasztott impulzusszámnak megfelelő mérési időt a ké­szülék kinyomtatja. A számlálási vagy időered­ménynek ez a választás szerinti kinyomtatása azáltal válik lehetségessé, hogy a számláló- és az időkészülék kapcsolókon keresztül egy nyom­tatókészülékre párhuzamosan van csatlakoz­tatva és mindenkor annak a készüléknek a kapcsolója zár, amelynek nyomtatás­kiváltó kapcsolása működik. Ez azt jelenti, hogy például ha a készüléknél először az előre választott időt érjük el, a számlálókészülék számlálódekádja a nyomtatókészülékre kapcso­lódik és a számlálókészülék kiváltókapcsolása segítségével a nyomtatási folyamat önmagában ismert módon kiváltódik. 151140

Next

/
Thumbnails
Contents