151202. lajstromszámú szabadalom • Eljárás oldószerálló rugalmas bevonatokkészítésére klórozott polietilénből

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LIÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1961. VII. 03. (MU—200) Közzététel napja: 1963. IX. 23. Megjelent: 1965. V. 01. 151202 Szabadalmi osztály: 22 h Nemzetközi osztály: C 09 f Decimái osztályozás: Feltaláló: Kriston Pál vegyészmérnök, Budapest Tulajdonos: Műanyagipari Kutató Intézet, Budapest Eljárás oldószerálló rugalmas bevonatok készítésére klórozott polietilénből A találmány tárgya eljárás fokozott oldő­szerállóságú rugalmas bevonatok készítésére klórozott polietilénből. Ismeretes, hogy a klórozott polietilént igen kedvező elasztikus tulaj dönságai révén egyre szélesebb körben alkalmazzák. Minthogy azon­ban az ilyen anyagból készített film nem eléggé oldószerálló, így pl. oldódik aromás és klóro­zott alifás szénhidrogénekben, aldószerállóságá­nak megjavítása érdekében további kémiai reakcióra van szükség. Ilyen szempontból ipari­lag legismertebb a szulfoklórozási eljárás, ami­kor is a kialakult S02 C1 csoportokat a térhálós szerkezet kialakítása végett még fémoxidokkal is kell reagáltatni gyorsítók és szerves savak jelenlétében. Egy másik eljárás értelmében többértékű aminnal, fémoxiddal és hidrogéne­zett gyantával, így pl. hexametiléndiaminnal, ólomoxiddal és hidrogénezett kolofóniummal kezelik a klórozott polietilént olyan módon, hogy 180 C° körüli hőmérsékleten az anya­gokat összeolvasztják. Egy amerikai szabada­lom szerint peroxidokat és foszgént használ­nak a klórozott polietilén oldószerállóságának növelésére. Az eddig ismert eljárások közös hátránya, hogy a film oldhatatlanná tételéhez legalább kétféle adalékanyag felhasználása szükséges, és gyakorlati végrehajtásuk sem egyszerű. A találmány alapja az a meglepő felismerés, hogy äz égyértékű alifás aminokkaí kezelt klórozott polietilénből egyszerű hőkezeléssel, minden további adalékanyag nélkül rugalmas, oldószerálló bevonat készíthető. 5 A találmány tárgya eljárás fokozott oldój szerállóságú rugalmas bevonatok készítése ami­nokkal kezelt klórozott polietilén oldása, majd a belőle képezett film 100 C° feletti hőkeze­lése útján. Az aminos kezelés lényege abban 10 áll, hogy aminként legfeljebb 8 szénatomot tartalmazó égyértékű alifás aminokat alkalma­zunk az oldószerhez viszonyítva legalább ugyanolyan koncentrációban, mint a klórozott polietilén koncentrációja. A találmány szerinti eljárás egy előnyös foga­natosítási módja szerint égyértékű alifás amin­ként allilamint vagy butilamint alkalmazunk. A találmány szerinti eljárás foganatosításá­hoz először a klórozott polietilént megfelelő oldószerben, így pl. toluolban vagy xilolban feloldjuk, majd az égyértékű alifás amin hozzá­keverése után 100 C° fölötti, előnyösen 130— 150 C° közötti hőmérsékleten kezeljük. A ke­zelés időtartama az amin minőségétől függően 25 20 perc és 3 óra között váltakozik, előnyösen l\'2 —2 óra. A hőkezelés után az átalakulatlan amint egyszerű desztillációval regenerálhatjuk. Ezt a folyamatot jelentősen megkönnyíti az a körülmény, hogy a jelzett égyértékű alifás 30 aminők nemcsak, hogy jól oldódnak a klóro-15 20 151202

Next

/
Thumbnails
Contents