151141. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés, főleg televíziós vevőkészülékek függőleges irányú képméretstabilizálására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1961. IX. 06. Közzététel napja: 1963. VII. 24. Megjelent: 1964. XII. 15, (VI—364) 151141 Szabadalmi osztály: 21 ai 21—35 Nemzetközi osztály: H 03 f Decimal osztályozás: Feltaláló: Csonki István elektromérnök, Székesfehérvár Tulajdonos: Villamossági Televízió és Rádiókészülékek Gyára, Székesfehérvár Kapcsolási elrendezés, főleg televíziós vevőkészülékek függőleges irányú képméret stabilizálására A találmány szerinti, főleg televíziós vevő­készülékek függőleges irányú képméret stabi­lizálására alkalmas kapcsolási elrendezésünk jelentős problémát old meg. A hálózati tápfeszültség stabilizálása nélkül a feszültség változásával együtt megváltozik a kép vízszintes és függőleges irányú mérete is. Emiatt, ha a feszültség a névleges értékénél kisebb, a kép zsugorodik és a képcső szélein fekete sáv jelenik meg. Ha a hálózati feszült­ség a névlegesnél nagyobbra emelkedik, ezzel együtt megnő a kép mérete és így az adó­állomás által kisugárzott, teljes képnek szélei eltűnnek, azaz a képernyőn a kisugárzott kép­nek szélei nem látszanak. A fenti leírt kép­méretváltozás általában +10% névleges háló­zati feszültségingadozásnál a teljes képméret 10—15%-os változását vonja maga után. A technika mai állása szerint a fent leírt hátrányos jelenség kiküszöbölésének egyik módja az, hogy a televíziós vevőkészüléket a tápláló hálózat feszültségét stabilizáló szerke­zettel üzemelteti. Ennek a megoldásnak az a hátránya, hogy az ilyen stabilizátor berende­zés költséges, ezenkívül a vevőkészüléktől különálló súlyos és nagyméretű külön egysé­get képez. Stabilizálás céljára egyes gyárak stabilizáló, például Magyarországon nem gyár­tott VDR-típusú ellenállásokat felhasználó kap­csolásokat használnak. Ezen ellenállásokon át­folyó stabil áramok hatására a képméret vál­tozása + 4—5% értéken belül tartható ugyan, de a VDR-ellenállások gyakran meghibásod­nak. Költségük nagy és bonyolult áramkörö-5 ket keli alkalmazni. . A kép méretének változását az eltérítő oszcil­látorok és végerősítő fokozatok tápfeszültség­változása (fűtő- és anódfeszültség) okozza. Amennyiben a hálózati tápfeszültség megvál-10 tozik, úgy az eltérítő oszcillátor anódfeszült­sége is változik, ez utóbbi változtatja az osz­cillátor által előállított eltérítő jel nagyságát. Blocking oszcillátorral működő függőleges el­térítő kapcsolás esetén az oszcillátor anód-15 feszültségét —• az anódpótlóról kapott egyen­feszültséget — meg kell növelni a boostér­feszültséggel. A boosterfeszültséget a vízszin­tes eltérítő fokozat állítja elő. Ilyen blocking­-oszcillátor alkalmazásánál a függőleges kép-20 méret változása nagyobb lesz mint a vízszin­tes irányú változás, mert a blocking-oszcillá­torra kapcsolt anódfeszültséget mind az anód­pótló egyenfeszültségének változása, mind a. vízszintes eltérítő fokozatból kapott boostcr-25 feszültség változása — a két feszültség soros kapcsolása miatt — együttesen befolyásolják. Találmányunk célja olyan kapcsolás, am elv az önmagában ismert vízszintes eltérítés stabi­lizálásának figyelembevételével a kép függő-30 leges stabilizálását • 10%-os hálózati feszültség-151141

Next

/
Thumbnails
Contents