151138. lajstromszámú szabadalom • Titán tartalmú komplex ötvözőanyag ill. desoxidálószer

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI! LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Bejelentés napja: 1963. I. 16. Közzététel napja: 1963. VIII. 23. Megjelent: 1964. XII. 15. (V A—1044) ^ 1 §^iO Szabadalmi osztály: 40 b 4—21 Nemzetközi osztály: C 22 c Decimái osztályozás: Feltaláló: Horváth Dezső oki. kohómérnök, Budapest Tulajdonos: Vasipari Kutató Intézet, Budapest Titántartalmú komplex ötvözőanyag ill. desoxidálószer Az acélok Ti-nal való ötvözésénél ez ideig többféle módszer alakult ki. Pl. 30—40% CaO-t és 60—70% Ti02 -t tar­talmazó salakfürdőből alumínium hozzáadása- 5 val igyekeztek a Ti-t redukálni. Ennek az el­járásnak nagy hátránya költséges volta, vala­mint főleg az, hogy ez a módszer nem alkal­mas előre megállapított Ti mennyiségnek az acélfürdőbe juttatására. A találati biztonság io igen csekély, mert a Ti oxidálódása és elsala­kosodása 50—100% között ingadozik. Szintén ismert az az eljárás, mely szerint Ti-tartalmú ércekből termit keveréket állíta- 15 nak elő és azt az öntőüstbe helyezve, az acélt rácsapolják. A termites eljárás hátránya ismét az, hogy a Ti-veszteség 50—1010% között van, tehát a találati biztonság kevés. Szokásos CaO—Si02 salaktakaró alatt, — az acél desoxidálása után — FeTi-nal ötvözni, azonban a FeTi magas olvadáspontja miatt a Ti-veszteség az említett 50—100% határok kö­zött ingadozik. 25 Valamivel jobb módszer az, ha a szükséges Ti-tartalmat 15%-nál kevesebb Si02 és 6%­nál több Ti02 -tartalmú salaktakaró alatt FeTi­nal, vagy fém Ti-nal ötvözik az acélba. Azon- 3 Q ban ennek az eljárásnak is hátránya az, hogy a Ti-tartalom beállítási biztonsága, a FeTi, ill. fém Ti magas olvadáspontja miatt, nem elég jó és meg van a lehetőség a Si-nak a salakból történő visszaredukálására. FeTi—nal végzett Ti-ötvözésnél sok nehézséget okoz az a tény, hogy a használatos FeTi-féleségek, de különö­sen a 40%-os FeTi magas olvadáspontú salak­zárványokkal igen erősen szennyezett, minek következtében az acél zárványossága fokozódik. Közös hátránya tehát az eddig alkalmazott módszereknek az, hogy a Ti ötvözés találati biztonsága az 50%-ot általában nem haladja meg. Éppen ezen ok miatt kerültek háttérbe a különben jó tulajdonságokkal rendelkező Ti-acélok. A találmány tárgyát képező Ti-tartalmú 20 komplex ötvözőanyaggal, amely a Ti-on kívül Mn-t és Al-ot tartalmaz főalkotóként, az acél igényelt Ti-tartalma minden nehézség nélkül, üstben is beállítható. Az ötvözés találati biz­tonsága igen jó, átlagban 95% felett van. Az alábbi táblázat a számított és ténylege­sen elért Ti-tartalmat szemlélteti 10 kísérlet alapján, melyet üstben történő ötvözéssel ér­tem el: 131158

Next

/
Thumbnails
Contents