151124. lajstromszámú szabadalom • Folytonos eljárás és berendezés rétegellenállások készítésére krakkolással

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LE1RÄS Bejelentés napja: 1961. XII. 08. (HE—343) Közzététel napja: 1963. VIII. 23. Megjelent: 1964. XII. 15. 151124 Szabadialmi osztály: 21 c 54—56 Nemzetközi osztály: H 01 c Decimal osztályozás: Rátky László vegyészmérnök, Budapest, Vladár János gépészmérnök, Budapest Folytonos eljárás és berendezés rétegellenállások készítésére krakkolással A találmány tárgya folytonos eljárás kris­tályos szén, bór-szén és szilicium-szén réteg­ellenállások készítésére az ellenállásrétegnek kerámiai hordozótestekre krakkolás útján tör­ténő felvitelével. 5 Ismeretes, hogy híradástechnikai berendezé­sekben nagy mennyiségben alkalmaznak elekt­romos ellenállásokat. Ezek közül legelterjed­tebbek az ún. kristályos szénréteg-ellenállások, amelyeknek előállítása azon az ismert elven 10 alapszik, hogy szénhidrogéneket 1000 C° körüli hőmérsékleten, oxigén kizárása mellett szénre és hidrogénre bontanak. Az így keletkezett szenet egyidejűleg keramikus anyagokra csa­patják le, amikor is az elektromosan szigetelő 15 hordozótesten összefüggő, kristályos szénréteg keletkezik, mely ellenállásként használható. A szénhidrogének termikus-disszociáltatása azon­ban műszakilag nehezen teljesíthető feltételek betartását teszi szükségessé. 20 A jelenlegi gyártás általában úgy történik, hogy egy vízszintesen elhelyezett porceláncső­ben porcelánrudacskákat helyeznek el, majd a rendszert 1O0O C° körüli hőmérsékletre me­legítik fel. Ezután a levegőt a csőből 0,05— 25 0,1 Hg mm nyomásig kiszivattyúzzák, majd szénhidrogéngázt vezetnek be a reakciótérbe, és a csövet időnként mozgatják, hogy a por­celánrudacskákra egyenletesen rakódjon le a kristályos szén. 30 Az így előállított rétegellenállások ellenállás­értékei között igen nagy szórás van, és sza­kaszos jellege miatt az eljárás nem termelé­keny. A krakkóit ellenállások értékei közötti eltérés több ezer százalékos szórású, és az ellenállások kb. 25—30%-a selejt. Hasonló berendezésben előállíthatók bór-szén és szilicium-szén ellenállások is, ha a kiindu­lási anyag a szénhidrogének mellett különböző bór- vagy szilicium-vegyületeket is tartalmaz. Lényegesen jobb eredményt ad a 180 098 sz. osztrák szabadalom szerinti eljárás* melynek lényege az, hogy egy függőleges csőbe folya­matosan behelyezett porcelántestekre normál nyomáson védőgáz jelenlétében krakkóinak. Ennek az eljárásnak hátránya, hogy állandóan védőgázt fogyaszt, és az előállított rétegellen­állások minősége nem olyan jó, mint a vá­kuumban előállított rétegellenállásoké. Ismeretes a 135 334 sz. osztrák szabadalom is, amely az előbbihez hasonló berendezésben kis mennyiségű oxigén jelenlétében krakkói. A szabadalom szerint az oxigén a krakkolás­nál jelentkező kormot és kátrányt eloxidálja, és így igen tiszta szénréteget állít elő. Az el­járás hátránya azonban, hogy a kapott ellen­állások nem stabilak, és nagy az ellenállás­értékek szórása. Ismeretes a 2 369 561 sz. amerikai szabada­lom is, amely szerint vízszintes elrendezésű 151124

Next

/
Thumbnails
Contents