151116. lajstromszámú szabadalom • Csökkentett számtartományú impulzusszámláló

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1962. VI. 30. Közzététel napja: 1S63. VII. 24. Megjelent: 1964. XII. 15. (MU—240) 151116 Szabadalmi osztály: 42 ni 33—37 Nemzetközi osztály: G 01 g Decimái osztályozás: Feltalálók: Kadinger Béla oki. gépészmérnök, Budapest, 70%, Szabó Kálmán tudományos munkatárs, Budapest 30% Tulajdonos: Műszeripari Kutató Intézet, Budapest Csökkentett számtartományú impulzusszámláló 1 Ismeretes, hogy a számláló dekádokat több­nyire négy kétstabil-állapotú multivibrator összekapcsolásával állítják elő. Minthogy azon­ban ezek a multivibrátorok önmagukban 1:16 számtartománnyal működnének, szükség van 5 olyan kiegészítésre, amely a számtartományt 1:10 tartományra csökkenti. Ismeretes, hogy a számtartomány csökken­tésére különféle visszacsatolásokat alkalmaz­nak. Ezeknek hátránya, hogy a visszacsatoló 10 elemek a tranziensek időtartamát jelentősen megnövelik, ezért a működés sebessége csök­ken. Ismeretes továbbá, hogy a számtartomány csökkentésére kifejlesztettek kapuzáró megoldá- 15 sokat, melyeknek előnye, hogy a tranziensek időtartamát alig növelik meg, ezért ezekkel nagyobb működési sebesség érhető el. A kétstabil állapotú multivibrátorok egyik üzemi jellemzője az a legkisebb trigger jel 20 — a továbbiakban érzékenységi küszöb —, amellyel az átbillenési folyamat még indít­ható. A kapcsolási elemek azonban mellék­áramköröket is alkotnak. Ezeken keresztül a kapcsolási tranziensek csökkentett amplitúdó- 25 val eljutnak más multivibrátorokba is, ahol úgy jelentkeznek mint zavraó jelek. Ezenkívül a huzalok és alkatrészek egymásrahatásából részben kapacitív, részben induktív úton is keletkeznek zavaró jelek. 30 A multivibrátorokat ezért úgy méretezik, hogy az érzékenységi küszöb ezeknél a zavaró jeleknél magasabb szintű legyen. Világos, hogy az érzékenységi küszöb függ az alkatrészek értékétől, ezért az érzékenységi küszöböt úgy választjuk meg, hogy a tűrések legkedvezőt­lenebb együttese hatására se csökkenjen egy a zavaró jeleknél biztosan magasabb szint alá. Másrészt a választható érzékenységi küszöböt felülről korlátozza az a követelmény, hogy a multivibrátor-lánc előző tagjáról érkező ve­zérlőjelnek biztosan nagyobbnak kell lenni a küszöbnél. A tapasztalat szerint nagysebességű műkö­désre tervezett multivibrátoroknál ez a két korlátozó érték olyan közel esik egymáshoz, hogy az érzékenységi küszöb szintjének meg­választására gyakorlatilag csak egy szűk tar­tomány marad. Ezért egy nagysebességű osztó­láncban egymáshoz azonos multivibrátorokat alkalmaznak. Ha ilyen körülmények között két multivibrator közé passzív elemekből álló kapuáramkört kapcsolunk, a működés üzem­biztonsága tovább már nem lesz biztosítható, mert a passzív kapuáramkörből kijövő jel az elemek csillapítása miatt, kisebb lesz, mint a bemenő jel és esetleg az érzékenységi küszöb alá is csökken. Ezért az ismeretes kapuzó megoldásokban nem passzív, hanem aktív — azaz erősítő tulajdonságú —• elemet, pl. 151116

Next

/
Thumbnails
Contents