151014. lajstromszámú szabadalom • Eljárás katalizátorok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1963. I. 03. (BI—171) Nagy-Britannia-i elsőbbsége: 1962. I. 15. Közzététel napja: 1963. VII. 24. Megjelent: 1964. X. 31. 151014 Szabadalmi osztály: 12 g Nemzetközi osztály: B 01 j Decimal osztályozás: Feltalálók: Holmes Peter Desmond és Bourne Kenneth Hugh, kutatóvegyészek, Sunbury-on-Thames (Nagy-Britannia) Tudajdonos: The British Petroleum Company Limited, London (Nagy-Britannia) Eljárás katalizátorok előállítására A találmány tökéletesített katalizátorok elő­állítására, valamint az ilyen katalizátorokkal töltött reaktorokra vonatkozik. Ismeretes, hogy elemi nikkel-katalizátorok állíthatók elő nikkel-vegyületeknek önmaguk­ban vagy valamely hordozóra felvitt állapot­ban történő konverziója útján; ismeretes to­vábbá az is, hogy az ily módon frissen elő­állított katalizátorok levegő hatásának kitéve nem állandóak, hanem számottevő hőfejlődés közben reakcióba lépnek. Azt találtuk, hogy ha az ilyen katalizátoro­kat az alább leírt módon bizonyos kénvegyüle­tekkel kezeljük, azok stabilokká válnak a leve­gővel szemben^ ugyanakkor azonban megtart­ják bizonyos alkalmazási célokra mutatott akti­vitásukat. A jelen találmány tárgyát elsősorban oly eljárás képezi ilyen nikkel-katalizátorok elő­állítására, amelynek során valamely elemi nikkellé átalakítható nikkel-vegyületet oly kö­rülmények között kezelünk, hogy finoman el­osztott vagy diszpergált elemi nikkel keletkez­zék, majd ezt a nikkelt egy kénvegyülettel, mégpedig tiofénnel, tiacikloalkánnal vagy di­alkilaminoszulfiddal kezeljük. Azt találtuk, hogy az említett kéntartalmú vegyületek hatása következtében a nikkel­katalizátor csak egy bizonyos fokig szulfidáló­dik: ha a szulfidosodás ezt a fokot már elérte, 10 15 20 25 30 további kéntartalmú vegyület hatására a szul­fidosodás foka már nem változik lényegesen. Egyes esetekben a szulfidosodás foka lényegi­leg független lehet a szulfidosítási reakció fel­tételeitől és így a szulfidosodás fokát a fel­használásra kerülő kéntartalmú vegyület meg­felelő megválasztása útján határozhatjuk meg. A szulfidosítási reakció változtatható fel­tételei a következők: hőmérséklet, nyomás és áramlási sebesség. A szulfidosítószert általában gőzfázisban vagy valamely oldószerrel készített oldat alakjában alkalmazzuk ehhez a reakció­hoz. Ha a katalizátor szulfidosítására olyan szer­ves kénvegyületet használunk, amely csak egy bizonyos korlátozott mértékű szulfidosításra képes, akkor olyan katalizátort nyerhetünk, amely egyenletes mértékben van a felületén szulfidosítva. Ezzel szemben oly szerves kén­vegyületekkel, amelyek nem rendelkeznek azzal a tulajdonsággal, hogy csupán korlátozott mér­tékig képesek a katalizátort szulfidosítani, ha az illető szerves kénvegyület könnyen hozzá­férhet a katalizátor felületéhez, még a szerves kénvegyület számított mennyiségeinek alkal­mazása esetén is oly katalizátorokat kapunk, amelyek nem kívánatos nagy mértékben van­nak szulfidosítva; ha el- is tudjuk az ilyen vegyületek alkalmazásával érni azt, hogy a ka­talizátor csak egy kívánt átlagos mértékig szul-151014

Next

/
Thumbnails
Contents