150937. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés többkomponensű lakkfestékek felvitelére vagy gyors színváltására porlasztással dolgozó elektrosztatikus bevonóberendezésekben

Megjelent: 1964. július 1. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG •#r Nfr SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIYATAL 150.937 SZÄM Nemzetközi osztály: B 44 d DO—248 ALAPSZÁM Magyar osztály: 75 c 1-10 Eljárás és berendezés többkomponensű lakkfestékek felvitelére vagy gyors színváltásra, porlasztással dolgozó elektrosztatikus bevonóberendezésekben Domokos József oki. vegyészmérnök, Horváth Fausto oki. elektromérnök, Kiss Béla gépész­technikus és Winkler László oki. gépészmérnök, valamennyien Budapesten A bejelentés napja: 1960. december 3. Elektrosztatikus bevonóberendezésekben több­komponensű lakkfestékek felvitele mártással vagy hengerléssel már ismeretes. A korszerű festés­technikában ehelyett áttértek a festék porlasztá­sos felvitelére, forgó szórófejek segítségével. Ennél az ismert eljárásnál a lakkfesték-komponenseket keverőtartályban hozzák össze egymással. Ennek az a jelentékeny hátránya van, hogy az anyag egy része bizonyos üzemi idő után már a tartály­ban és a szivattyúban, valamint a esővezetékben is térhálósodik, a csővezetéket könnyen eltömi és ezáltal üzemzavart okoz ill. teljesítménycsökkentő, kényelmetlen tisztítási művelet közbeiktatását teszi szükségessé. További hátrány az, hogy a ténylegesen felhasználandó mennyiséggel az elő­készített keverékmennyiséget legtöbbször nem le­het összhangba hozni, úgyhogy minden műszak után megmarad bizonyos mennyiségű reaktív ke­verék, mely másnap már lényegileg használha­tatlan. Maga a lerakódott festék is veszteséget képez. A munkadarabra felviendő bevonó anyagot ed­dig a szórófej központi axiális üregén át vezették a szórófejbe. Emiatt a szórófej aránylag erősen megnövekedett és így annak nagy kiterjedése ill. felülete a rendszer villamos kapacitását erősen megnövelte, ami miatt a nagyfeszültségű (80— 120 kV) áramforrás hatására meglehetősen nagy áramerősségek (szórófülkénként 5—-10 mA) lép­tek fel. A tapasztalat szerint ez az áramerősség elérte az érintésveszélyes határértéket. A találmány célja e hátrányok kiküszöbölése, aminek kapcsán több további fontos előnyt is el­érünk. A találmány szerint a lakkfesték-komponense­ket külön-külön szivattyúk egymástól független hozzávezető csövekbe adagolják — amint ez szín­váltással dolgozó elektrosztatikus festőberendezé­seknél magában véve ismeretes, azonban több festékkomponens egyidejű felvitelénél eddig isme­retlen volt —, ezek a csövek azonban a festék­komponenseket ill. a váltott színű festékeket csak közvetlenül a szórófejnél és nem előbb hozzák össze egymással, mely célból a keverőteret ma­gában a szórófejben alakítjuk ki. Amennyiben a többkomponensű anyag reakció­jának elősegítésére magában véve ismert katali­zátoranyagot (ún. härtert) alkalmazunk, ezt akár valamelyik komponens tartályában, akár a szóró­fejnél adhatjuk a lakkfestékekhez. Előnyösebb a szórófejnél történő adagolás, mert ebben az eset­ben a festés után elkerülhetetlenül visszamaradó anyag nem tartalmazhat katalizátort is. Utóbbit ugyanis a vonatkozó előírások szerint másnap már nem szabad felhasználni. A találmány szerint továbbá, minthogy a szóró­fej korábban alkalmazott középponti, axiális fes­tékhozzávezető ürege elmarad, a szórófej kapa­citív felületét kellő méretezéssel oly mértékben csökkenthetjük, hogy az említett áramerősség 2—4 mA-re kisebbedik, ami mélyen alatta van az érintésveszélyes határértéknek. A rajz a találmány szerinti berendezés egyik kiviteli alakját harang alakú porlasztófejjel és ennél történő katalizátoradagolással oldalnézetben és részben metszetben, a szigetelő résznél eltörve tünteti fel. Az 1 porlasztófejet a 2 csapágyház mögött elrendezett villamos vagy pneumatikus motor a 3 tengely közvetítésével forgatja, mely­nek kúpos szakaszára a rejtett 4 csavaranya és az 5 alátétgyűrű révén könnyen leszerelhetően erősítjük fel a porlasztófejet. Az ábra jobb szélén a motor 15 házának egy darabja látható, melyhez a 16 csonk van erősítve. Utóbbihoz a bordázott 17 szigetelőcső csatlakozik.

Next

/
Thumbnails
Contents