150929. lajstromszámú szabadalom • Eljárás merkapto- és alkilmerkapto-triazin-származékok előállítására

Megjelent: 1964. július 1. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 150.929 SZÄM Nemzetközi osztály: Magyar osztály: C 07 d2 AI—76 ALAPSZÁM 12 p 6—10 Eljárás merkapto- és alkilmerkapto-triazinszármazékok előállítására Andriska Viktor vegyészmérnök (40%), dr. Matol csy György kandidátus (40%), dr. Görög Lásdóné vegyész (20%), Budapest A bejelentés napja: 1962. június 27, Ismeretes, hogy az alábbi (I) általános képlet­nek, megfelelő alkilmerkapto-triazinszármazékok „ NN * (I) - ,i — amelyekben Rj rövid szénláncú alkil- vagy alkenilgyök; R2 , Rg, R4, R5 hidrogénatom, rövid szénláncú alkil-, alkenil-, vagy alkoxialkil-gyök —, kiváló szelektív gyomirtó tulajdonságokat mutat­nak. Így például a 2-metilmerkapto-4-etilamino-A 148 609 számú magyar szabadalom (bejelentő Geigy A. G. cég, Basel; 1959. nov. 4.) szerint ennek az eljárásnak a kivitelezése úgy történik, hogy a (II) általános képletnek megfelelő klór­-triazin-származékot valamely rövid szénláncú alkil- vagy alkenilmerkaptán alkálifémsójával rea­gáltatják erre alkalmas inert oldószerben, pl. va­lamely benzolsorbeli szénhidrogénben. E módszer alkalmazása több szempontból igen hátrányos: a rövid szénláncú merkaptánok ala­csony forrpontú vegyületek, sőt, az ebből a szem­-6-izopropilamino-s-triazin és a 2-metilmerkapto­-4,6-bisz-izopropilamino-s-triazin mint igen haté­kony, kereskedelmi forgalomban levő gyomirtó­szerek hatóanyagai ismeretesek. Ezek a vegyületek azonban az eddig ismert el­járásokkal körülményesen, jelentős technológiai nehézségek árán állíthatók elő, ezért viszonylag drágák és magas áruk korlátozza gyakorlati fel­használásukat. Az (I) általános képletnek megfelelő vegyületek előállítására két módszer ismeretes. Az egyik el­járás a (II) általános képletnek megfelelő klór­-diamino-s-triazint a megfelelő alkilmerkaptánnal reagáltatják savlekötő bázis jelenlétében, az alábbi egyenlet szerint: (I) pontból legjelentősebb metilmerkaptán gáz alakú, ami alkalmazásukat, szállításukat megnehezíti; ismeretes továbbá e merkaptánok kellemetlen szaga; a fenti eljárást vízmentes közegben kell végrehajtani, ezért a (II) általános képletű klór­triazint szárítani kell, ami technológiai szempont­ból lényeges megterhelést jelent; a merkaptán alkálifémsója ilyen körülmények között csak fém­nátriummal állítható elő, ami az eljárást tűz- és robbanásveszélyessé teszi. A másik lehetséges előállítási módszer a (III) Cl N N R^RjSH ? ézls y-L.J-' tu) _/ ' * -HCl

Next

/
Thumbnails
Contents