150896. lajstromszámú szabadalom • Eljárás polipropilén szálasanyag színezésére és az ultraviola sugarakkal szemben történő közömbösítésére

Megjelent: 1964. június 1. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG <r N^ Nemzetközi osztály: D 06 p OMSZAGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 150.896 SZÁM HO—756 ALAPSZÁM Magyar osztály: 8 m Eljárás polipropilén szálasanyag színezésére és az ultraviola sugarakkal szemben történő közömbösítésére Hornung József vegyészmérnök, Kovács Ferenc vegyész és Váradi Gyula vegyészmérnök,' Budapest A bejelentés napja: 1962. május 4. A találmány polipropilén szálasanyag színezé­sére és az ultraviola sugarakkal szemben történő közömbösítésére vonatkozik. A textiliparban használatos műszálak között igen jelentős szerepet játszik az újabban meg­jelent polipropilén szálasanyag, amelynek nagy előnye, hogy a gyapjúéhoz hasonlítható jó tulaj­donságai mellett előállítása igen olcsó, főleg olyan helyeken, ahol alapanyaga, a földgáz, rendelke­zésre áll. Hátránya egyrészt, hogy ultraviola su­gárzás hatására erősen csökken a szilárdsága és ezzel együtt egyéb fontos tulajdonságai is rom­lanak, másrészt, ami felhasználását erősen kor­látozza, hogy szálban nem, hanem csak masszá­ban színezhető. Színezett masszából készítenek ugyan színes szálakat, de ezek a textilgyárak részére nem nyújtanak gazdaságos felhasználási lehetőséget, mert a szintetikus szálak felhaszná­lása a nagy színválaszték következtében színen­ként kisebb mennyiségre korlátozódik, mint ami masszában gazdaságosan színezhető. Igen nagy szüksége mutatkozik tehát annak, hogy a poli­propilén szálban is színezhető legyen. A talál­mány elsősorban ezt a feladatot oldja meg. Valamennyi eddig ismert textilipari célra fel­használt szálak színezése, beleértve a szintetikus szálakat is, vizes közegben történik. A színezék 100 C° körüli hőmérsékleten fiziko-kémiailag kö­tődik a textilszállal. Ez a módszer azonban a polipropilén szál színezésére nem alkalmas, mivel ez nem tartalmaz olyan kémiai csoportokat, ame­lyek az ismert textilipari színezékeket megkötnék. A találmány ezért olyan új, a textiliparban eddig ismeretlen módszert szolgáltat, amellyel a polipropilén szál is színezhető anélkül, hogy ezáltal fizikai tulajdonságai a textiliparban való felhasználása szempontjából károsan megváltoz­nának. A találmány lényege, hogy a polipropilén szál felületére célszerűen a sűrítőbe pl. alginát alapú sűrítőbe kevert pigment színezéket, pl. azopig­mentet viszünk fel, ezután a szálat szárítjuk, ami által a szál körül magas (70—90%os-) színezék­koncentrációjú finom hártya keletkezik. Ezután a szálat a polipropilén lágyuláspontját megköze­lítő (mintegy 130—155 C°) hőmérsékletű hőhatás­nak tesszük ki, miáltal a színezék a hártyából a szálba beoldódik. A be nem oldódott sűrítőt és pigmentszínezéket ezután lemossuk. A szárítás történhetik először mechanikai úton (pl. centrifuga vagy facsaró hengerpár haszná­latával), majd légszárítás útján. A mechanikai úton visszanyert pigmentes sűrítőt további színe­zésre felhasználhatjuk. Magának a színezéknek a rögzítése történhetik akár szárítással, akár meg­felelő hőfokú gőzöléssel. A hőfokot illetően azon­ban ügyelnünk kell arra, hogy az a polipropilén lágyuláspontját csak megközelítse, de el ne érje. A végzett kísérleteink tanúsága szerint az ily módon szálban színezett polipropilén szál szilárd­sága alig csökkent: az eredeti 5,7 g/den-ról mint­egy 4,5 g/den-ra, amely csökkenés kisebb, mint ami általában az összes ismert természetes, mes­terséges és szintetikus szálak legkíméletesebb színezésénél is elkerülhetetlenül bekövetkezik. A szál nyúlása ugyanakkor az eredeti 32,5%-ról 38,9%-ra emelkedett, ami viszont az anyagnak inkább előnyére vált. A találmány a továbbiakban megoldja a poli­propilén szálak másik hátrányának, nevezetesen az ultraviola sugarak hatására mutatkozó szilárd­ság csökkenésének a kiküszöbölését is. A talál­mány értelmében ugyanis a polipropilén anyagot az ultraviola sugarakkal szemben masszában vagy szálban történő közömbösítésére ultraviola-abszor­benssel, pl. Tinuvin P-vel kezeljük. Ez a kezelés szálban ugyanúgy történhetik, mint a színezés,

Next

/
Thumbnails
Contents