150889. lajstromszámú szabadalom • Eljárás új aromás szulfonamidok előállítására

Megjelent: 1964. június 1. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG «r^ SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HÍVATAL 150.889 SZÁM GE—400. ALAPSZÁM Nemzetközi osztály: C 07 c4 Magyar osztály: 12 q 1—13 Eljárás új aromás szulíonamidok előállítására J. R. GEIGY A. G. cég, Basel (Svájc) Feltalálók: Dr. Graf Wilfried vegyész, Binningen (Basel m.), dr. Schmid Erich vegyész, Basel, dr. Stoll Willy vegyész, Basel A bejelentés napja: 1981. november 22. Svájci elsőbbsége: 1960. november 23. A találmány tárgyát értékes farmakológiai tulajdonságokat mutató új aromás szulíonamidok előállítására szolgáló eljárás képezi. Azt találtuk, hogy a csatolt rajz szerinti (I) általános képletű új aromás szulíonamidok — e képletben az általános jelek jelentése a követ­kező: R 1 R2 Rs hidrogénatom vagy legfeljebb 5 szénatomot tartalmazó alifás savmaradék, halogénatom, hidrogénatom vagy legfeljebb 3 szénatomot tartalmazó alkilgyök — orális vagy perenterális beadás esetén kiváló di­uretikus, főként szaluretikus hatással rendelkez­nek, mimellett a nátriumkiválasztás a kálium­kiválasztással szemben jelentős és terápiás szem­pontból igen előnyös mértékben dominál. Emellett az (I) általános képletnek megfelelő vegyületek igen kis mértékben toxikusak és a szervezet által jól elviselhetők. Az (I) általános képletnek megfelelő vegyületek előállítása a találmány értelmében oly módon történik, hogy vizet vagy valamely, a csatolt rajz szerinti (II) általános képletnek megfelelő szerves savat — e képletben Rí jelentése megegyezik a fentebbi meghatározás szerintivel — valamely, a csatolt rajz szerinti (III) általános képletnek meg­felelő diazoketonnal — e képletben R2 és R3 je­lentése megegyezik a fentebbi meghatározás sze­rintivel —• reagáltatunk, adott esetben kis meny­nyiségű szervetlen sav, főként oxisav, mint pl. kénsav, valamint adott esetben csekély mennyi­ségű nehézfémsó, főként rezsó, pl. réz(II)-szulfát jelenlétében, valamely szerves oldószer, pl. di­oxán alkalmazásával vagy enélkül. A reakció­körülmények esetenként a reagáltatandó szerves sav reakcióképességétől függően kerülhetnek meg­választásra; rendszerint a reagáló anyagok hosz­szabb vagy rövidebb ideig tartó melegítése útján folytathatjuk le a reakciót. A reakció végbe­menetele a nitrogénfejlődés alapján könnyen kö­vethető. Adott esetben, nagyobb mennyiségű reagálta­tandó anyagok alkalmazása esetén az egyenletes nitrogénfejlődés biztosítása érdekében oly módon járhatunk el, hogy a reagáltatandó anyagok egyi­két fokozatosan, kisebb adagokban vagy folyto­nos áramban adjuk hozzá a reakcióban résztvevő másik anyaghoz. A találmány szerinti eljárás egyik változata értelmében oly módon állíthatjuk elő az (I) álta­lános képletnek megfelelő vegyületeket, hogy va­lamely, a csatolt rajz szerinti (la) általános kép­letnek megfelelő hidroxiketon — e képletben R2 és R3 jelentése megegyezik a fentebbi meghatá­rozás szerintivel — reakcióképes észterét a (II) általános képletű szerves sav valamely sójával reagáltatjuk és az így kapott észtert kívánt eset­ben a megfelelő szabad hidroxiketonná hidroli­záltatjuk. A fenti eljárás kivitele során pl. oly módon járhatunk el, hogy az (la) általános képletű hid-

Next

/
Thumbnails
Contents