150784. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 4-metil-5-béta-oxietiltiazol előállítására

Megjelent: 1964. március 3Í. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG <flT \5> SZABADALM OílSZAGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 150.784 SZÁM Nemzetközi osztály: C 07 d4 JE—175 ALAPSZÁM Magyar osztály: 12 p 1—5 Eljárás 4-metil-5-béta-oxietiltiazol előállítására VEB Jenapharm cég, Jena (NDK) Feltaláló: Dr. Leichssenring Gert, oki. vegyész, Jena (NDK) A bejelentés napja: 1961. november 2. NDK-beli elsőbbsége: 1960. november 2. A találmány eljárás a Bj-vitamin szintézis egy közbülső termékének előállítására. Részleteiben a 4-metil - 5-^-oxietiltiazol előállításának javított módszere. Ez az eljárás ezt a vegyületcsoportot hozzáférhetőbbé teszi. A 4-metil-5-/, '-oxietiltiazolt különböző módsze­rekkel lehet előállítani. Egy módszert a 663 305 sz. német, 831 110 sz. francia és 199 783 sz. svájci szabadalmi leírások ismertetnek, amelyek aceto­butirolaktonból indulnak ki. Az előállítás a 2-me­til-2-alkoxi-3-klórtetrahidrofurán közbenső vegyü­leten keresztül történik, melyet tioformamiddal reagáltatnak. Ehhez négynapos reakcióidő és tűz­veszélyes oldószerek, mint pl. éter használata szükséges. A beadagolt butirolaktonra vonatko­zóan 50%-os hozam érhető el. A 670131 sz. német és 2 160 867 sz. amerikai szabadalmi leírások szerint a szóban forgó ve­gyület előállítása céljából klóracetopropanolt va­lamely formamidból és foszforpentaszulfidból álló közbenső termékkel reagáltatják. Eközben nagyobb mennyiségben nern bázikus jellegű mellék­termékek keletkeznek és a nyerstermék desztillá­lása után is a további pikráton keresztül való tisztítást kell végezni megfelelő tisztaságú 4-metil­-5-béta-oxietiltiazol kinyerésére. A 702 831 sz. német és 456 751 sz. angol szaba­dalmi leírás szerint a metil - 1-3-dibrómpropü­ketonból tioformamiddal nyerhető 4-metil-5-béta­-brómm.etiltiazolt alkáliákkal szappanos!tják el. Ennél az eljárásnál azonban a reakciópartnerek elegyítésével olyan heves reakció zajlik le, hogy a reakcióelégy hőmérséklete 180 C°-ra emelkedik pillánatszerűen, ezáltal ehhez az eljáráshoz ipari felhasználhatóság nem fűződik, legfeljebb elmé­leti jelentőséggel bír. A 678153 sz. német, a 2 179 984 sz. amerikai és 200 248 sz. svájci szabadalmi leírások szerint a 2-merkapto-4-metil-5-béta-oxietiltiazol hidrogén­peroxiddal való oxidációját az acetoxi-csoport egyidejű lehasítása mellett 75%-os hozammal végzik. A kiváló báriumszulfát következtében szükséges kicsapási, szűrési és vízdesztillációs műveletek miatt az eljárás bonyolult módon ki­vitelezhető. Egy további előállítási eljárás alfa-aceto-gamma­-butirolaktönből indul ki, amelyet klórozás, hid­rolízis és dekarboxilezés után gamma-klór-gamma­-acetopropanollá, illetőleg ennek belső éterévé alakít, ammóniuni-ditiokarbamáttal 2-merkapto-4-metil - 5-béta - oxietiltiazol keletkezik, és ebből a merkapto-csoportot hidrogénperoxiddal oxidative lehasítja. A reakció az alábbi séma szerint tör­ténik (Buchmann stb.: J. Org. Chem. 6, 764—773 [1941]):

Next

/
Thumbnails
Contents