150770. lajstromszámú szabadalom • Villamosüzemű infravörös sugárzó test és eljárás annak előállítására

Megjelent: 1984. március 31. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG •& N$> SZABADALMI LEÍRÁS OKSZAGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 150.770 SZÁM Nemzetközi osztály: H 05 b El—156 ALAPSZÁM Magyar osztály: 21 h 1—12 SZOLGALATI TALÁLMÁNY Villamosüzemű infravörös sugárzó test és eljárás annak előállítására Építéstudományi Intézet, Budapest Feltalálók: Bánhidí László oki. gépészmérnök, Géczi István oki. elektromérnök, Sallai Gyula oki. gépészmérnök, Szépvölgyi János oki. keramikus, budapesti lakosok A bejelentés napja: 1962. július 19. Ä találmány tárgya olyan villamosüzemű kerá­miai infravörös sugárzó test és eljárás annak elő­állítására, amely infravörös sugárzó test egészé­ben fűtőellenállásul szolgál, keramikusán van ki­alakítva és vezetőül szilieiumkarbid, valamint grafit mellett az üzemeltetés hőfokán nem bomló bőrvegyületet vagy bórvegyületeket tartalmaz. Ilyen bórvegyület pl. a szilícium borid, ami fél­vezető fűtőellenállásként alkalmazható. Kerami­kusán kialakítottan azt értjük, hogy kerámiai anyagok, — agyag, kaolin és hasonlók — felhasz­nálásával, kerámiai eszközökkel, úgymint formá­zással, égetéssel készül, mimellett elektromos ve­zető- vagy ellenállásanyagul a kerámiai, önma­gukban nem vezető anyagokhoz adagolt grafit, szilieiumkarbid és a fent említett bórvegyület vagy vegyületek szolgálnak. Aziígy készült forma­test egészében fűtőtestként és egyben infravörös . sugárzóként szerepel. * Keramikusán kialakított fűtő- vagy sugárzó testek nem ismeretesek. A szokásos ún. kerámiai fűtőtestek nem egyebek, mint keramikus alapra szerelt, vagy abba beágyazott, vagy azokkal más­képpen összeállított fűtőelemek, spirálisok, szilit­pálcák és hasonlók kombinációi, amelyeknél a kerámiai alap nem vezető és csupán a fűtő- vagy ellenállás elemek hordozására, védelmére, vagy legfeljebb közvetve izzított sugárzóként szolgál. A sziliciumkarbidnak ellenállás anyagként való alkalmazása ismert. Sziliciumkarbidból zsugorí­tással készülnek a fűtőelemül használt szilit­pálcák, rudak és más hasonlók. Ezeknek infra­vörös sugárzása azonban nem kielégítő, amellett kevéssé hőstabilak, üzem közben hőellenállásuk fokozatosan növekszik, végül átlag 200—300 órás üzem után tönkremennek, mivel a sziliciunv karbid az üzemeltetés hőfokán, részben oxidáló­dás hatására, bomlik. További hátrányuk, hogy üzemeltetésük ellenállás viszonyaik miatt (3—4 ohm) hálózati pl. 110 vagy 220 V-os árammal nem lehetséges, azaz az áramot előbb kis feszült­ségűvé kell átalakítani. Azt találtuk, hogy kiváló infravörös sugárzó test készíthető a találmány szerint, ha . a fűtő egyben sugárzó testet a. kerámiamasszába kevert grafit, szilieiumkarbid és sziliciumbóriddal alakít­juk ki. Ezáltal a vezető (grafit) és félvezető (szi­lieiumkarbid, sziliciumbórid) anyagokkal kevert, önmagában nem vezető kerámiai masszából, szé­les határok között tetszőlegesen megválasztható ellenállású fűtőtest készíthető. A sziliciumbórid a szilieiumkarbid szemcséket beburkolja és így megakadályozza annak bomlását, ezért a fűtő­test hőstabilitása és élettartama jelentősen foko­zódik. Az ilyen sziliciumkarbidos fűtőtest üze­meltetéséhez nem szükséges a hálózati áram át­alakítása kisfeszültségűvé, az közvetlenül a háló­zatba kapcsolható. A találmány szerinti infravörös sugárzó test vezetőképességét, vagy ami ezzel azonos, ellen­állását egy-, vagy többféle fémpor, mint pl. réz­por, vagy vaspor hozzáadásával — ohmnyi pon­tossággal, tetszőlegesen állíthatjuk be. Az ismert, sziliciumkarbidból álló fűtőtesteknél ez ilyen nagy pontossággal nem lehetséges. Továbbá azt talál­tuk, hogy ha a kerámiamasszához formázása és végső kiégetése előtt bórsavat, vagy bórtrioxidot adtunk, a félvezető jellegű kerámia test vezető­képessége meghatározott optimális bórsav (bór­trioxid) tartalomnál ugrásszerűen vezető jellegűvé

Next

/
Thumbnails
Contents