150737. lajstromszámú szabadalom • Eljárás védett, reakcióképes nonapeptid-származék előállítására

Megjelent: 1964. március 31. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 4f ^ SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 150.737 SZÄM Nemzetközi osztály: C 07 c4 Rí—239 ALAPSZÁM Magyar osztály: 12 q 1-13 SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Eljárás védett, reakcióképes nonapeptid-származék előállítására Richter Gedeon Vegyészeti Gyár RT, Budapest Feltalálók: Medzihradszky Kálmán, dr. Bruckner Győző, dr. Kajtár Márton, Lőw Miklós, Kisfaludy Lajos, Bajusz Sándor, Dualszky Sándor, dr. Lénárd Kató, budapesti lakosok A bejelentés napja: 1961. augusztus 17. Ismeretes, hogy a polipeptidhormonok az élő szervezetben lejátszódó folyamatoknál igen fontos szerepet töltenek be, és természetes anyagokból izolálva a gyógyászatban is jelentős mértékben nyertek alkalmazást. Az ilyen úton nyert hor­monok korlátozott mennyisége szükségessé, a peptid-szintetiku.s módszerek fejlődése pedig le­hetővé teszi, hogy e polipeptidhorraonokat amino­savakból kiinduló teljes szintézis segítségével állít­suk elő. A találmány eljárás olyan, a szakirodalomban eddig le nem írt nonapeptid-származék előállítá­sára, mely az alábbi rövidített képlettel jellemez­hető:* Z—Ser—Tyr—-Ser—Met Glu—His—Phe—Arg—Try—NHNH2 1 2 !~~OH 6 7 A fenti vegyület az N-karbobenziloxi-L-szeril-L­-tirozil-L-szeril-L-metionil-a-L-glutamil-L-hisztidü­-L-fenilalanil-L-arginil-L-triptoíanhidrazid. E no­napeptid-származék a minosavsorrend j e megegye­zik a kortikotropinok (ACTH-polipeptidek) és a sertés a-melanofor stimuláló hormon 1—9 amino­savainak sorrendjével, 4—9 számozású amino­sav-szekvenciája pedig a szarvasmarha #-melano~ íor stimuláló hormon 7—12 számozású aminosav­sorrendjével azonos. Közös szerkezeti részletet tartalmaz továbbá CRF (Corticotropin Releasing * A polipeptidszármazékok bonyolult és hosszadal­mas képletírásának egyszerűsítésére szimbolikus szer­kezetábrázoló módszert alkalmazunk. Ennek megfele­lően az egyes •L-aminosav-gyököket triviális nevük első három, betűje szimbolizálja (pl. Gly—glycyl-gyök: —.HNCHzCO—; H—Gly-.OH=!glycin=H 2 NCH 2 COOH stb.). Az alkalmazott védőesoportok rövidítései: Z = karbobenziloxi ==. C6 H,CH,OCO— ~-OBz ==. benziloxi = —OCH,Cfi H, —OMe = metoxi = - OCH:l —'OiR = alkoxi Factor) hatású természetes polipeptidekkel. Mind­ezek alapján e szabadalom tárgyát képező nona­peptid-származék kulcsanyag lehet biológiailag aktív polipeptidek előállításánál, annál is inkább, mivel hidrazidcsoportjának azidcsoporttá alakítása e vegyületet további kapcsolásokra, azaz a pepiid­lánc meghosszabbítására alkalmassá teszi, termi­nális aminocsoportja pedig: ilyen reakciók során bekövetkező károsodástól védve van. Utóbbi védő­csoport a molekuláról szükség esetén alkalmas módszerrel eltávolítható. Fenti nonapeptid-származék szintézisének fő jellemzője: 1. hogy a szintézis során három fő komponens­ből épül fel: a) Z—Ser—Tyr—Ser—Met—NHNHv b) H—Glu—His—Phe—OR ' ~OH c) H—Arg—Try—OR

Next

/
Thumbnails
Contents