150725. lajstromszámú szabadalom • Kirakóberendezés szárazanyaghoz

Megjelent: 1963. november 15. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS OBSZAGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 150.725 SZÁM Nemzetközi osztály: KO—1656 ALAPSZÁM Magyar osztály: B 65 g 81 e 45-59 Kirakóberendezés szárazanyaghoz VEB Konstruktions- und Ingenieurbüro Chemie cég, Leipzig Feltaláló: dr. Gena Heinz, Leuna A bejelentés napja: 1961. október 28. NDK-beli elsőbbsége: 1961. március 18. Szárítótornyoknál, különösen porlasztótornyok­nál a szemcsés alakban felhalmozódó száraz anyagot általában úgy kell a toronyból kirakni, kihordani, hogy a szemcsék egészben maradja­nak és ne essenek szét porrá. Ennek elérése céljából különböző kirakóberen­dezéseket szerkesztettek. Ezek a berendezések a legegyszerűbb formájukban kúp alakú elvezető­íölcsérekből állnak, amelyek vibrátor ill. verő­szerkezet nélküliek, vagy az anyag folyásának elősegítésére vibrátorokkal vagy verőberendezé­sekkel vannak ellátva. Továbbá ismeretesek olyan kaparóberendezések, amelyek az anyagot a fené­ken vagy oldalt levő nyílásokon keresztül húzzák ki a szárítóból. Az ismert berendezések közös hátránya, hogy lentről az egész toronykeresztmetszeten át eloszt­va nem lehet pót szárazgázt a száraztoronyba bevezetni és hogy különösen kaparóberendezés használatánál a szemcsék széteshetnek. A találmány célja olyan kirakóberendezés lé­tesítése, amelynél ezek a hátrányok nem léphet­nek fel. A találmány a kitűzött feladatot azzal oldja meg, hogy a kirakóberendezés lemezszegmensek­ből áll, amelyeknek hosszoldalán csúszda van. A szegmensek a toronyban úgy vannak elrendezve, hogy azok mind a csúszda felé, mind a torony­ból való kiömlőhely felé bizonyos mértékben lej­tenek és a szegmensek egymást annyira túlfedik, hogy egy nyílás keletkezik, amelyen keresztül a szárazgáz lentről a szegmensek egész hosszoldala mentén be tud lépni a szárítóba. A lemezszegmenseken felhalmozódó anyag szál­lítását az hozza létre, hogy a lemezszegmenseket megfelelő lengető- vagy verőberendezésekkel rez­gésben tartjuk úgy, hogy az anyag a csúszda felé mozog és a csúszdán keresztül a torony köz­pontilag elrendezett kiömlőhelyére kerülhet. A rajz a találmány szerinti kirakóberendezés példaképpeni kiviteli alakját szemlélteti. Az 1. ábra egy lemezszegmens és a tartó- ül. mozgatóalkatrészek perspektivikus nézete. A 2. ábra több egymás mellé szerelt lemez­szegmens perspektivikus nézete. A 3. és 4. ábra a lemezszegmensek szorítóban való elrendezésének vázlata. Az 1 tartóhoz erősített 2 lemezszegmens egyik hosszoldalán a 3 csúszda van kialakítva, amely­ben az anyag a szárító közepén levő kihordó­akna irányában a szárító központja felé csúszik. A lemezszegmenst a 4 vibrálószerkezet lengésbe hozza. A lemezszeg mens s. szárító közepén az 5 pontban fekszik fel és a 6 rugó a lemezszegmenst külső kerületénél támasztja alá. A 2. ábrán látható a szegmensek egymás fölé nyúlásának, átlapolásának módja és a szárítógáz megfelelő bevezetése. A "3. ábra a lemezszegmensek szárítóban való elrendezésének felülnézeti, a 4. ábra keresztmet­szeti vázlata. Szabadalmi igénypont: Lemezszegmensekből álló kirakóberendezés szá­raz anyagok részére, azzal jellemezve, hogy a lemezszegmensek egy csúszdában folytatódnak és

Next

/
Thumbnails
Contents