150691. lajstromszámú szabadalom • Oltókamra terhelésszakaszolóhoz

Megjelent: 1963. november 15. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG •dir "ÍJ. SZABADALMI LEÍRÁS Nemzetközi osztály: H 02 c ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 150.691 SZÁM TA—673 ALAPSZÁM Magyar osztály: 21 c 28-53 SZOLGALATI TALÁLMÁNY Oltókamra terhelésszakaszolóhoz „TRANSZVILL" Transzformátor és ViJIamoskésziilékgyár, Budapest Feltalálók: Hoff er János oki. villamosmérnök és Pál Endre oki. villamosmérnök, mindketten Budapesten A bejelentés napja: 1961. október 5. Korszerű villamos hálózatokban általánosan be­vezették a terhelésszakaszolókat, melynek célja, hogy az üzemi áramokat megszakítsa. A terhelés­szakaszolót igen sok változatban oldották meg. A találmány szilárd halmazállapotú, a megszakí­táskor keletkező ív hatásra nagy gázképződésű oltóelemmel ellátott terhelésszakaszoló. Az eddigi megoldások két legjellemzőbb ki­viteli alakja a következő: a) A szilárd halmazállapotú oltóelemet az álló segédérintkezőkhöz szerelték. b) A segédkés az üregesre készített oltóelemek között mozgott. E megoldások ismeretes hibái, hogy az oltóelem cseréje nehézkes mert meg kell bontani a segédérintkezőt, a másik megoldásnál pedig a nagy tűréssel készített üreg meghatározza a lekapcsolási teljesítmény határát — s így az alkalmazás területét —• úgy az áramerősségre, mint a feszültségre nézve, mivel az üreg kereszt­metszetét nagyobbra kell venni a mozgó érint­kező keresztmetszeténél, s így az ív hatására ke­letkező gáz nyomása és mennyisége a meglevő nagy légrés miatt az oltáshoz nem, elegendő. Ezen­kívül ennek a megoldásnak nincs utánállítható­sági lehetősége sem. . A találmány feladata a fenti hibák kiküszöbö­lése. A találmány szerint a terhelésszakaszoló ívoltó elemét, valamilyen rugalmas elem, elemek, vagy önmagukban is rugalmas ívoltó elemek segítségé­vel, nagy felülettel közvetlenül érintkeztetjük az ívhúzó mozgó segédérintkező felületével. Ezeket az oltóelemeket szigetelőtokkal vesszük körül, amelynek kiképzése lehetővé teszi az elemek el­helyezését és helyes működését. Ez a megoldás nagy keresztmetszet csökkenést eredményez az oltóelemnél és a közvetlen érintkezés következ­tében (az ívhúzó mozgó segédérintkezővel) az ív hatására lényegesen nagyobb mennyiségű, a lég­rés megszüntetése miatt pedig nagyobb nyomású oltógáz fejlődését teszi lehetővé, amely az ívoltás hatékonyságát nagymértékben növeli (az áram­erősség és feszültség növelését teszi lehetővé). A találmány tárgyát képező ívoltó rendszer működését az 1—3. ábrák mutatják, melyek közül az la. és b. ábra a bekapcsolt helyzetet, a 2a. és b. ábra az ívoltás egy pillanatát, a 3a. és b. ábra a kikapcsolt helyzetet mutatja, ahol az a ábrák nézetek, a b ábrák az a ábrák metszetei. Bekapcsolt helyzetben (la. és b. ábra) az 1 fő­érintkező és 2 főkés biztosítja az áramvezetést. Az 1 főérintkezőre kerül fémes érintkezéssel a 3 segédérintkező, amely között mozoghat a 4 segédkés. A 2 főkés és 4 segédkés között a me­chanikus és villamos kapcsolatot az 5 tartók te­remtik meg. A 4 segédkésre a 6 oltóelemeket a 7 rugózó elemek szorítják rá. A 3 segédérintkezőt a 6 oltóelemeket és a 7 rugózőelemeket a 8 szige­telt tok foglalja magában (pont-vonallal rajzolva), hogy biztosítsa a rendszer helyes működését. Kikapcsolás folyamatakor (2a. és b. ábra) az 1 főérintkezőtől már biztonságos távolságra el­távolodik a 2 főkés, amikor a 3 segédérintkezőtől a 4 segédkés elválik. A keletkező ívet a 6 oltó­elemekből kifelé mozgó 4 segédkés a 6 oltóelemek közé hozza, az utóbbi és az ív közvetlen érint­kezése folytán intenzív a gázképződés, amely az ív oltásához vezet. Kikapcsolt állapotban (3a. és b. ábra) 1 főérint-

Next

/
Thumbnails
Contents