150685. lajstromszámú szabadalom • Esztergaszerű gép

Megjelent: 1963. november 15. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG •4jr \j-SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 150.685 SZÁM Nemzetközi osztály: B 23 b RA—324 ALAPSZÁM Magyar osztály: 49 a 20-37 SZOLGALATI TALÁLMÁNY Esztergaszerű gép Fémáru- és Szerszámgépgyár, Budapest Feltalálók: Radnai János gépészmérnök, Metka Ferenc gépészmérnök, Nemcsics István gépész­mérnök, Noszticzius Attila gépészmérnök, Iványi István gépészmérnök, Lazányi János gépészmérnök, Gyebrószky András gépészmérnök, Kürtösi István technikus, valamennyien Budapesten A bejelentés napja: 1959. február 4. A találmány esztergaszerű gép, amelynek szek­rénye és ágya merev szerkezeti felépítésű, a szek­rény a teljes hajtómű befogadására alkalmas, azonkívül a szekrénykiképzés lehetővé teszi bár­milyen, a gyakorlatnak megfelelő nagyságú meg­hajtómotornak a gép belső terében való elhelye­zését. Az esztergaszerű gépek főhaj tóművértek, lehaj­tásának és elő tolóművének elhelyezésére általában olyan megoldást alkalmaznak, amelynél a főhajtó­mű szekrényöntvénye az ágy felső prizmaveze­tékével egy síkban levő felületre van felillesztve, illetve lecsavarozva, az előtolómű pedig egy külön­álló öntvénybe van beépítve, amely öntvény az ágy homloklapjára van felerősítve. Ez a szerke­zeti megoldás sok hibaforrást tartalmaz. A modern gépeknél a kívánt nagy nyomatékok és teljesítmények előállítására nagyméretű mo­torok szükségesek. A nagyméretű motorok nem férnek be az eddigi főhajtómű-, illetve előtolómű­szekrények alá az ágy lábazatába. Szilárdságtani és erőtani szempontok miatt nem lehet az ágyat megbontani. Ezen úgy próbálnak segíteni, illetve a problémát úgy próbálják megkerülni, hogy a motorokat az ágyon kívül helyezik el. Az ágyon kívül elhelyezett motorok nagy he­lyet vesznek el az üzem munkateréből, a gépek közötti közlekedést akadályozzák, baleseteket okoznak. Az ágyon kívül levő motorokról a meg­hajtást szíjak vagy láncok viszik át a szerszám­gépbe és a szíj, illetve a lánc — feszítése követ­keztében — nagy húzóerőt fejt ki a szerszámgép szekrényére is. A szíj-, illetve lánchajtás rezgést is visz át a szerszámgépre. A főhajtómű és előtolómű szekrényének külön­állása következtében az olajozást nem lehet egy­séges olajozó berendezéssel megoldani, vagy ha igen, ez csak komplikált olajozó berndezéssel való­sítható meg. A főh'ajtóműben és az előtolóműben az egyes egymással súrlódó, sőt termelő alkatrészek külön­böző kalóriamennyiségeket termelnek. Mivel az ismert szerszámgépkiviteleknél a két szekrény egymástól teljesen különállóan van kialakítva, ezért nincs meg a megfelelő hőkiegyenlítődés. Mind a főhajtóműből, mind az előtolómű-szek­rényből orsók illetve tengelyek nyúlnak ki, ame­lyeknek egymáshoz képesti térbeli helyzete arány­lag szoros tűrésértékekkel van meghatározva. Az egyes szekrényeken belül is vannak olyan alkat­részek, amelyek saját szekrényükből a. másik szekrényrész terébe nyúlnak és amelynek ott a másik szekrényrész valamelyik alkatrészével pon­tosan kell kapcsolni. Ennek folyományaként a szekrények egymáshoz képesti helyzete is kötött. A főhajtómű-szekrény ágyra helyezésénél és az előtolómű szekrényének a főhaj tóműszekrényhez, illetve ágyhoz való erősítésénél az eddig ismert kiviteleknél csak fáradságos és hosszú időt igény­bevevő illesztési, tusírozási munkával lehet a kap­csolódást és az egymáshoz képesti megfelelő el­helyezkedést biztosítani. A találmány célja olyan főhajtóműszekrény il­letve előtolóműszekrény és szerszámgép létesítése, amelynél a gyakorlatban előforduló legnagyobb méretű motor is elhelyezhető a gépöntvényen belül, a két szekrényrész és a szánágy előírt hely­zetének beállítása kevés munkával és rövid idő

Next

/
Thumbnails
Contents