150664. lajstromszámú szabadalom • Berendezés fúrólyukak hőmérsékletének gyors és nagypontosságú mérésére

2 150.664 i S i'1 1 °! 1 1 >/ rel­' - 1 ti­^ isirjL'l i 1 j h 1 \ nie t( ( o T* >ii[-i -, c r (fi lUPtl i c t[ i ' o <vi D ^ ^ , t ! i( i >• ^ l|0 -t a ! "l1 L 1 r/\ -I i ll I i )t 'r 0 U c i 1 c <: A 1 T n 1 j ^ 1 -fe l to 1 if - • i 7 I n li •"- bt, •> (- e <--. A t 'i r-m "^ J i •- 1 i t 1 u >doi ll L c J ) |l J 1 ll 1)1 ^k S I O 1 *" 1 I 1 i) J (^ b -fl [(" SV u i I 1 11(1 '[ < 1 ft h If l1 ol \ ( ! ^' i 1S*^ 1 J n h /\ u ipf i | ' ill jl i' 1 o i n) ->d let i- I ilb i i k 1 J] i J ll 1 llv <- L llv I t •­­Til 1 ii a i _i i f l _ J r" 1 a m loll Call Iff i 1 1 >y 11 i j 1 inn i iv) 1 i 'n il n 1 li ff i i 1 i ' l < tesz lehetővé. A találmány szerinti berendezés egyik példa­ként! kiviteli alakját a rajzon mutatjuk be, ahol az 1. ábra hídrendszerű berendezés működését, a 2. ábra közvetlen mérőáramkörű berendezés működését ábrázolja Az 1. ábrából ^ db I . -. - ' ' u Da lebocsá­tott 5 hőérzek"! ) m ' i\ < ü műszert) T-áelepből elóúbtott m DUI" IS J 41egu áiam táp­lálja. Az impid v v VJ L 1 a .átalakító az 1. ábra sze...nti peleit c^cto^en 2 vibiátorral egyenáram szaggatásával állítja elő. Ezen vibrátor az egyenáramból négyszögletes impulzusokat állít elő, mely impulzusokat a fúrólyukban levő szon­dához A és B pontokban csatlakoztatjuk. Az 1. ábra szerinti példa eseten A pont földelt, de lehet külön kábelér is. A fúrólyukban 3 impul­zusátalakító berendezés van elrendezve, amely lehet például 4 impulzustranszformátor, amely 5 mérőhidat táplál. Ez az 5 mérőhíd a példa­képpen vett kiviteli alak esetén Wheatshor;e-híd­rendszerű. Ennek a hídnak egyik hídága áramvezető o mérőszálból áll, amely szigetelés nélkül közvetle­nül belemerül a fúrófolyadékba. A mérőjelet a hídról vesszük le és vezetjük 7 impulzusátalakító egy­ségbe, amely a rajz szerinti példa esetén 8 im­pulzustranszformátor. A mért jelet ezen 8 im­pulzustranszformátorról 9, l'O csatlakozókon át M, N jelzésű, a felszínen elhelyezett pontokra vezetjük, ahonnan 11 impulzusérzékelő műszer­hez vagy 12 egyenirányító egységbe vezetjük. A 12 egyenirányító egység az 1. ábra szerinti eset­ben 13 vibrátorból van kialakítva. A mért jelet 14 mérő-regisztráló műszerbe vezetjük. Szinkron vezérlés céljára a 2 és 13 vibrátorok együttesen vannak vezérelve. A találmány szerinti berendezés egy másik példaképpen! lehetséges alakját a 2. ábrán mu­tatjuk be, ahol a mérőjel levételére közvetlen csatlakozású kapcsolást alkalmazunk. Az 1. ábra 2. 3 és 12, 13 csatlakozási pontjainak itt 17, 18, 24, 25 csatlakozási pontok felelnek meg. A kábel az áramátalakító egyik 17 csatlakozási pontját 19 impulzusátalakító szerkezet egyik sarkával köti össze. Az össze nem kötött sarkok földeitek. A hőmérsékletet 22 érzékelő fémszálat célszerűen párhuzamosan kapcsoljuk a 19 impulzusátalakító szerkezethez, valamint 23 jelerősítőhöz, ahonnan a felerősített jelet kábelen 24, 25 érintkezőkön keresztül vezetjük a mérő-regisztráló műszerhez. S?x-,badálrni igénypontok: 1. Berendezés fúrólyukak hőmérsékletének gyors és nagypontosságú mérésére, amelynek a fúró­lyukba meneszthető hőérzékélő fejébe iktatott villamosan táplált mérőszála van, azzal jellemez­ve, hogy a fúrófolyadékkal közvetlenül érintkező tnérőszáilal (6) rendelkezik, a mérőszál pedig im­pulzus jellegű árammal, például pulzált egyen­árammal van táplálva. 2. Az 1. igénypont szerinti berendezés kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a mérőszál elekt­romos hídkapcsolás egyik ágaként van kialakítva és ugyanezen mérőhíd betáplálási, valamint mérő­ágai egy-egy impulzusátalakító, például impulzus­transzformátorhoz (4, 8) vannak csatlakoztatva. 3. A 2. igénypont szerinti berendezés kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a hőmérsékletet mérő fémszál az impulzusátalakító szerkezethez, például impulzustranszformátorhoz közvetlenül van csatlakoztatva. 2 rajz 632632. Terv Nyomda, Budapest V., Balassi Bálint utca £1-23:

Next

/
Thumbnails
Contents