150664. lajstromszámú szabadalom • Berendezés fúrólyukak hőmérsékletének gyors és nagypontosságú mérésére

Megjelent: 1963. november 15. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG fÁ% ORSZÁGOS TALÁLMÁJNY1 HJVATAL 150.864 SZÄM íemzetközi osztály: E 21 b GE—339 ALAPSZÁM Magyar osztály: 5 a 1-19 SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Berendezés fúrólyukak hőmérsékletének gyors és nagypontosságú mérésére Magyar Állami Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet, Budapest Feltalálók: Dr. Sebestyén Károly tud. osztályvezető, Páti Nagy László tud. munkatárs, mindketten budapesti lakosok A bejelentés napja: I960, szeptember 14. A találmány berendezés fúrólyukak hőmérsék­letének gyors és nagypontosságú mérésére. Földíúrásoknál fúrólyukban való hőmérséklet­mérés már ismeretes. Réteghőmérséklet meghatá­rozására több, fémhuzalellenállás változásának elvén, általában elektromos hídrendszerben mű­ködő távhőmérő megoldást alkalmaznak. Az ed­dig ismert ilyen hőmérőknél szokásosan az egyik hídág ellenálláshuzala volt az érzékelő szerv, amit szigetelőtestre csévéltek fel és elektromosan szi­getelt légmentes védőtokban helyeztek el, majd a mérés alkalmával ezt a tokot hozták érintke­zésbe a megmérendő fúrófolyadékkal. Fentiek szerint kivitelezett hőmérőtípusoknak több közös hátrányuk van. A nagy hőátmeneti ellenállás, illetőleg a nagy hőkapacitás miatt hosszú idő kell ahhoz, hogy a védőtokban el­helyezett hőmérőfémszál átvegye a környező fúró­folyadék hőmérsékletét. Minthogy a mérési fel­adat általában az, hogy gyakran a több ezer mé­teres fúrólyuk hosszában folyamatos hőfokdiagra­mot vesznek fel, az említett hőmérőszerkezetek­kel csak igen lassan lehet fenti hátrányos tulaj­donság miatt a fúrólyukban elmozgatást — folya­matos mérést — végezni. Az eddig ismert megoldású hőmérőknek másik hátrányos tulajdonsága, hogy a mérés pontossága nem éri el a kívánt érzékenységet. Védőtokkal ellátott hídrendszerű hőmérők érzékelő szálának ellenállása az elérendő mérési érzékenység érde­kében néhány száz ohm szokott lenni és ez az érték csak 0.5 C° körüli hőmérsékletkülönbség kimutatására alkalmas. A szokásos hídkapcsolás­ban működő hőmérőberendezések érzékenysége a hídágakon átfolyó áram növelésével fokozható. Ennek határt szab viszont az, hogy az érzékelő szál felmelegszik és ez a hő visszahat a fúró­folyadékra. Terepen többnyire telepekkel történik a berendezés táplálása, ahol a nagy tápáramok a tápáram stabilitása szempontjából kedvezőtlenül hatnak. A találmány szerinti berendezés nagy előnye 5.7,, hogy a fent ismertetett hiányosságokat ki­küszöböli: a hőmérés sebességét és pontosságát lényegesen növeli. A találmány célja tehát oly berendezés, amely földfúrásokban hőmérséklet gyors és nagypontosságú mérésére alkalmas, és amelynek kis hőkapacitású, közvetlenül a fúró­folyadékba merülő elektromos impulzussal táp­lált fémszálú hőraérsékletérzékelője van. A találmány abban van, hogy a berendezés fúrólyukak hőmérsékletének gyors és nagypon­tosságú mérésére alkalmas. A fúrófolyadékba meneszthető hőérzékélő fejébe iktatott villamosan táplált mérőszála van, amely szabadon van el­rendezve és impulzus alakú feszültséggel van táplálva. Ez azt jelenti, hogy a találmány sze­rinti berendezés hőérzékélő szerve szigetelés nél­küli fémellenálláshuzal, amely szabadon (közvet­lenül) érintkezik az áramló fúrófolyadékkal. Az érzékelőszál anyaga kis hőkapacitású ellenállás­huzal, amelynek a fúrófolyadék felé az eddigiek­nél kisebb hőátmeneti ellenállása van. A fúró­folyadék S = 0,5—15 ohm/m/m2 szokásos értékű fajlagos ellenállása söntként működik, ezért a rnérőhídrendszert igen alacsony, tizedohm értékű ellenálláshuzalból képezzük ki. A fúrófolyadék sönthatását ilyen módon a megengedett hiba­határon belül tartjuk.

Next

/
Thumbnails
Contents