150628. lajstromszámú szabadalom • Eljárás magas hőmérsékletnek huzamosabb ideig ellenálló kőolajipari adalékanyagok előállítására

Megjelent: 1963. november 15. MAGYAR NtP KÖ Z TÁK SA SÁG ¥ 1 11_J1M1 AJ ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 150.628 SZÁM Nemzetközi osztály: C 10 m NI—56 ALAPSZÁM Magyar osztály: 23 c SZOLGALATI TALÁLMÁNY Eljárás magas hőmérsékletnek huzamosabb ideig ellenálló kőolajipari adalékanyagok előállítására Nitrokémia Ipartelepek, Fűzfőgyártelep Feltalálók: Parauk Gyula oki. vegyészmérnök, Fűzfőgyártelep (35,2%), Patkó Józsefné vegyész­technikus, Liter (24%), Bagi Imre vegyésztechnikus, Fűzfőgyártelep (6,8%), Simon Gyula vegyész­technikus, Vörösberény (6,8%), Borna János vegyésztechnikus, Balatonfüred (6,8%), Jakab László vegyésztechnikus, Szentkirályszabadja (6,8%), Barida László művezető, Fűzíőgyártelep (6,8%), Maier János csoportvezető, Balatonalmádi (6,8%) A bejelentés napja: 1962. január 31. Ismeretes, hogy az olajiparban a gyengébb mi­nőségű kenőolaj javítására (viszkozitás index, visz­kozitás növelésére stb.) adalékokat szoktak a kenő­olajhoz keverni, amely adalékok különböző ere­detű, nagy molekulasúlyú polimerekből, mint pl. zsíralkoholok, merkaptánok, vagy dimetil- vagy dietilamimoetanol metakrilsavval készült észterei­nek polimer jelből vagy kopolimérjeiból államait. E polimereket az olajban feloldják, amikor is a'-i adagolt 'mennyiségtől függően az olaj jellemző adatai, így viszkozitása, viszkozitás-inc ?xe, ked­vező irányban megváltoznak. Ismeretes az is, hogy a fenti módon javított olajok a polimerek által létrejött tulajdonságaikat igénybevétel esetén, hő- és nyíróerő hatására több-kevésbe elveszítik. így a kenőolaj minősége leromlik, noha az adaléktartalmú olaj az adalék­mentes olajhoz viszonyítva még mindig némileg jobb tulajdonságokkal bír. Azt találtuk, hogy az olajok javításához hasz­nált adalékanyagok fenti hátrányos viselkedése kiküszöbölhető, ha az adalékanyagokat, melyek az eddig is használt polimerek körébe tartoznak, oly kezelésnek vetjük alá, melynek lényege, hogy az anyagot magasabb hőmérsékletre, célszerűen egész a bomlási hőmérséklet alatti, pl. 90—220 C°, elő­nyösen 145 C° hőmérsékletre, hevítjük és e hő­mérsékletein mechanikai hatásnak vetjük alá, pl. keverjük, vagy megfelelő vezetéken áramoltatjuk. A kezelés során a polimer oly értelmű átalaku­lást szenved, amely viszkozitásának csökkenésé­vel jár. A kezelést annyi idő, legfeljebb 48 óra, előnyösen 16 óra múlva tekinthetjük befejezett­nek, amikor a viszkozitás gyakorlatilag már nem változik. A találmány szerinti eljárással kezelt adalék­anyag a kenőolaj minőségét a kezeletlenhez ha­sonló módon javítja, azonban a hatás az olaj igénybevétele esetén is nagyobb mértékben ma­rad meg, mint a találmány szerint nem kezelt adalék használata esetén. Ebben jelölhető meg a találmány szerinti eljárással elérhető műszaki haladás. Az alábbi példákban a találmány szerinti el­járást részletesebben ismertetjük: 1. példa: Bemérünk 1000 kg 3810 cSt viszkozitású policetil­metakrilátot egy jól zárható autoklávba. Az auto­klávot 150 C°-ra felfutjuk, állandó kevertetés mellett. Kevertetés helyett fojtószelepen vagy szűkítőnyílásokon keresztül való átáramolta tást, illetve recírkulációt alkalmazhatunk. Az anyagon a hő- és mechanikai kezelés1 alatt az alábbi vál­tozások észlelhetők: Idő Viszkozitás Hőstabilitás változás 2 óra 3713 cSt 1,3 E° 3 óra 3395 cSt 1,0 E° 6 óra 3245 cSt 0,6 E° 14 óra 2975 cSt 0,3 E° 43 óra 2941 cSt 0,2 E°

Next

/
Thumbnails
Contents