150603. lajstromszámú szabadalom • Eljárás benzofenon-származékok előállítására

Megjelent: ±903. november .yi. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG fit SZABADALMI T.F.ÍRAS JlJj.JlA.l_.ri ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 150.603 SZÄM Nemzetközi osztály: C 07 c4 HO 749 ALAI'S..' \ 12 q 1—13 Eljárás benzofenon-szárma/í-kM', »Jouiu* •- •- * F, Hoffmann—La Roche & Co, Akhci>'>i",t'í!s<.-luiH .04, I'. *st t >• Feltalálók: Sternbach Leo ili.i.-\h i, ;; .-s/ Ljjpn- Viin'iliii (1< »; *->< . ; 1 '. 1 M > uw"-/, Teaneck (AEÄ), Sach S. Geor : i<'-' • ,,'i ií--\ i •-> (\íA) es X<i.,i-> . i, d x ' >«> ,/• 'ijv't» J - j> s '» '«"ji-i.-sit.-- n, ;•;•.- 1961. júniiT'j 27. Amerikai l,f,\ . S-'IÍÍ ' ^ ' >!<ih *;• • elsőbbsége; 1961. március S3, A találmány eljárás az |2 H-CO-CHJí; «6 általános képletű új berJarfeTjlon-salrm 1 ekok es azok sóinak előállítására, mely képletben. Rí F Rr, és R7 hidrogént vagy kis szénatorc 7 ^ na Jk1 ­csoportot és R3, R4 és Rr, hidrogén' 1 ik> e 1 kis szénatomszámú alk.il -, kis szénatoms/amu al­koxi-, hidroxi-, nitro-, ciano-, írifluoi 1 etil- h1 •> szénatomszámú alkilíio- vagy merkapi >-e= ip utoi jelent. Előnyben részesülnek azok a voiíyiil^p k amelyekben Ro és R7 hidrogén. Kül umsm <h}­nyösek azok a vegyületek, amelyekbei R ^ egyike a hidrogéntől eltérő jelentésű L.-> a /uh­aztituens o-helyzetben van. A kis szénatomszámú alkil-csoportok egyenes vagy elágazó szénláncúak lehetnek, mini amidé­nek pl. a metil-, etil-, propil- és izopnpd <* opoii A halogén kifejezés mind a négy halo»enatomot nevezetesen a jódot, brómot, klórt éb íliKut fel­öleli. A találmány szerinti eljárást az jell ni7 hi ^\ R yv S-CO-CH-Haa A^ 11 -0 A R, nii( k1 ,) a '>( ,ihi lennel . I j "> ^ 1 no iii1 ih i il K I c k +1) r <> : In _\ il ( ' v n í> 11 s/ n - u 1 t ' "^ j 1 ' / ! 1,0 U te '-i V 1 1 till Tn •= \ I I "ll hl -1 l Hl 1 • ' 1 1 J i ih 1 ' v,1 ~> 11 ii * "i ' i l^n1 kif ) n ruitt 1 ) 1. 1 1 1 h 1 i 1 1 t L 1 T Ír hl W<" \M. " í 1 ah - 11 ni 1 ndnj brn ^ o 1 1 \i> r ie ini XII '11 í '( I t / L ( 1 ,or, "1 ' n ti r -ii n ' \J i'h/hn nie" idw ti "^ 1 Tt '•t 0 1 TIÍOM ,ii 1 >1 V m s I -. n t T 7 1 e-'1 1 r 1r )k i'or is '11 1 1 it i n "•c )1 ]ith <> e F 1 ' 1 old 1 /ei n ' k ' a ' ' . "t r ' ' "I l > 11 n 1 I 1 ^ ' 1 k ill I 1 J \ I 1 V-C 1 "rill n ' 1 illus/+r il]ák, ,"-•( 1 ,ev l h P • It el hoo' i'-r^iim ini­ff in f 1 v 1 1 jT i1 1 f K ' ' » l L 1 l'l s ifi h >n id 1t 1^ t ^± ^ 11 h 1 <• n 1 n ""? ( TI in w p 1 ír C -^jl in g k f •" !' n , k'-u 1 !. 1< 1 Ih^ljn1 i1 h n '- h) hl iuK 1 ih ' J < 1 ' 1 1 .. ír'

Next

/
Thumbnails
Contents