150525. lajstromszámú szabadalom • Fékezési folyamatot szabályozó berendezés, különösen aknasázllító gépeket hajtó forgóáramú csúszógyűrűs motorokhoz

MAGYAB NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 150.525 SZÁM Nemzetközi osztály: B 66 b Magyar osztály: 35 a 18—26 VO—112 ALAPSZÄM Fékezési folyamatot szabályozó berendezés, különösen aknaszállító gépeket hajtó forgóáramú csúszógyűrűs motorokhoz Volkert Erich, Erfurt (Német Demokratikus Köztársaság) A bejelentés napja: 1960. szeptember 2. Német Demokratikus Köztársaságbeli elsőbbsége: 1959. november 21. A találmány tárgya olyan berendezés, amely a fékezési folyamat ideje alatt változó frekvenciá­val szinkrongenerátorként működő forgóáramú aszinkron motor fékező nyomatékét szabályozza. Egy ismert szabályozási elv szerint a fékezendő motor gerjesztő feszültségét olyan egyenáramú generátorral állítják el, amelynek három gerjesztő­tekercse van. Az egyik tekercs gerjesztése állandó, a második a fékezendő motor forgórész-áramával, a harmadik pedig a forgórész-feszültségével ará­nyos gerjesztést kap. A gerjesztőtekercsek meg­felelő méretezésével, valamint a gerjesztőgépre vezetett értékeknek szabályozó ellenállásokkal való változtatásával a fékezési folyamat alatt az aszinkron motorra vezetett gerjesztő egyenfeszült­­séget befolyásolni lehet és ezáltal különböző jel­leggörbéket lehet elérni, amelyeknél a fékező nyo­maték a fordulatszámmal arányosan növekszik, vagy pedig egy fordulópontig növekszik és azután ismét csökken. Egy másik ismert szabályozási elv szerint a fékezendő motor gerjesztő feszültségét egy telje­sítményerősítő és egy vezérlő mágneses erősítővel befolyásolják azáltal, hogy a vezérlő mágneses erősítőt a fordulatszám előírt értékének és tény­leges értékének különbségével vezérlik. Míg az első szabályozási elv aknaszállítógép fékezésére alkalmatlan, mert leszálló teher ese­tén a motor a kis fordulatszámú tartományban megszaladna, a másik szabályozási elvnek az a hátránya, hogy a fékút hossza a fordulatszám összehasonlításból előre meghatározott és a leg­kedvezőtlenebb terhelési esethez van illesztve. A legkedvezőtlenebb terhelési eset leszálló teher esetén adódik, minthogy itt a külső nyomatékok hajtőként, tehát a fékező motor belső nyomatéka ellen hatnak. Felszálló terhelésnél a külső és belső nyomaték együtt hat, úgyhogy ilyenkor a belső nyomaték sokkal kisebb, mint a rendelkezésre álló optimális nyomaték és a fékút feleslegesen hosszúvá válik. A találmány célja, hogy alapvetően a hajtógép optimális fékezési lehetőségét használja ki és ezzel a szállítási időt lerövidítse. Ez végső fokon azonos névleges teljesítményű gépek mellett na­gyobb szállítókapacitást eredményez. A találmány értelmében ezt azáltal érjük el, hogy a villamos fékező nyomatékot a f orgórésztelj esi tmény fordulatszám hányadosból, mint tényleges-feszültségértékből képezzük és ezt egy beállítható, előírt-feszültség­­értékkel hasonlítjuk össze és állandóan szabályoz­zuk, az előírt feszültségértéket pedig előnyösen egy motorgenerátor generátorának forgórésze szolgáltatja, amely motorgenerátor motorjának forgórészére a fékezendő motor egyenirányítóit forgórész-feszültségét és generátorának gerjeszté­sére a fékezendő motor egyenirányítóit forgórész­­áramát vezetjük és a motorgenerátor motorger­jesztését egy olyan feszültség táplálja, amely a fékezendő motor fordulatszámától függ, de füg­getlen a fékezendő motor forgásirányától. A találmány szerinti fékezési folyamat szabá­lyozó berendezés működési módját egy példa­ként! kapcsolási‘rajzon magyarázzuk részleteseb­ben. Ha a gép lassítását meg kell kezdeni, akkor a fékezendő 1 motort 2 kapcsolóval az R, S, T fázisú forgóáramú hálózatról leválasztjuk és a forgóáramú hálózat két vezetékét — példánkban az S és T fázist 3 kapcsoló segítségével egy sza­bályozható egyenfeszültség-forrásra, példánkban a

Next

/
Thumbnails
Contents