150517. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a 6-amino-penicillánsav kinyerésére

Megjelent: 1963. szeptember 30. magyar népköztársaság SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÄLMÄNY1 HIVATAL 150.517 SZÁM Nemzetközi osztály: C 07 di 9 UI—83 ALAPSZAM Magyar osztály: 30 h 1-8 12p1-5 V - fULA^ Eljárás a 6-amino-penicillánsav kinyerésére Rhône—Poulenc S. A. cég, Paris (Franciaország), Feltalálók: Preud ’Homme Jean vegyészmérnök, Paris, Vuillemin Bemard vegyészmérnök, Búdé a Yerres (Seine-&-Oise), Charpentie Yvan vegyészmérnök, Paris A bejelentés napja: 1962. január 15. Franciaországi elsőbbsége: 1961. január 18. A találmány új eljárás a 6-amino-penicillánsav ipari kinyerésére tisztítatlan vizes oldatokból, mint pl. fermentációs levekből, amelyek általában 100—1000 - mg/liter koncentrációban tartalmazzák ezt a vegyületet. A találmány szerinti eljárás lényege az, hogy a 6-amino-penicillánsavat vizes közegben valamely oly vegyületté alakítjuk át, amely egyrészt ki­vonható a vizes közegből valamely vízzel nem keveredő oldószer segítségével, másrészt eléggé labilis ahhoz, hogy az eljárás egy későbbi szaka­szában 6-amino-penicillánsawá legyen visszaala­kítható. Azt találtuk, hogy a 6-amino-penicillán­sav valamely aldehiddel történő kondenzációja útján képezett Iminek igen alkalmasak a talál­mány szerinti eljárás megvalósítására. A talál­mány értelmében tehát alifás vagy aromás alde­hidek segítségével, mint pl. formaldehiddel, acet­­aldehiddel, butiraldehiddel, 2-etil-butiraldehiddel, ánizsaldehiddel, benzaldëhiddel vagy szalicilalde­hiddel imint képezünk a 6-amino-penicillánsavból; különösen az aromás aldehidekkel képezett imi­­nek alkalmazhatók jól a találmány szerinti el­járásban. Az említett Iminek előállítása a találmány ér­telmében oly módon történik, hogy a 6-amino­­-penicillánsavhoz, e sav vizes oldatában, 1 mól savra számítva 1—30 mól aldehidet adunk és az elegyet 6 és 9 közötti pH-értéken, 0 C° és 30 C° közötti hőmérsékleten néhány perctől több óráig terjedő ideig erélyesen kevertetjük. A gyakorlat­ban célszerű 1 mól 6-amino-penicillánsavra 10—20 mól aldehidet alkalmazni és a reakciót 7 és 8 közötti pH-értéken, 20 C ° és 30 C ° közötti hő­mérsékleten 30—60 percig folytatni. A képződött 'min kivonását a vizes oldatból oly módszerekkel végezhetjük, amilyenek a peni­cillin extrakciója esetében szokásosak, tehát a kö­zeget 1 és 4 közötti pH-értékre savanyítjuk és valamely vízzel nem keveredő oldószerrel extra­háljuk; oldószerként alkoholok, pl. butilalkohol, vagy amilalkohol, ketonok, pl. metihzobutilketon, vagy pedig klórozott oldószerek, pl. metilénklorid alkalmazhatók előnyösen. Az imin csekély stabi­litására való tekintettel előnyös, ha az oldatot megsavanyítás előtt 0 C° és +5 C° közötti hő­mérsékletre hűtjük le és az extrakciót e hőmér­sékleten végezzük. Jobb hozamot érhetünk el, ha az extrakciót azonnal a vizes oldat megsavanyí­­tása után végezzük, célszerűen 2,3 és 2,7 közötti pH-értéken; az extrakciót folytonos műveletben is végezhetjük oly módon, hogy az imin lehűtött vizes oldatát, a szerves oldószert és a pH-érték beállításához szükséges mennyiségű savat folyto­nos áramban vezetjük be egy keverővei ellátott edénybe, majd közvetlenül ezután az elegyet cent­­rifugálással választjuk szét fázisaira. Különösen célszerűen alkalmazhatunk többfokozatú, centri ­fugés extrakciós berendezést az eljáráshoz. A nyers imin különféle módszerekkel nyerhető ki a szerves oldószeres oldatból; eljárhatunk pl. oly módon, hogy az imint — az oldat alacsony hőmérsékleten és csökkentett nyomás alatt tör­ténő betöményítése után — az illető oldószerben oldhatatlan sóvá, pl. nátrium- vagy káliumsóvá alakítjuk át, a savas oldatnak megfelelő bázissal való semlegesítése vagy valamely, az illető oldó­szerben oldható nátriumsónak a hozzáadása út­ján; eljárhatunk oly módon is, hogy az imint az oldatból vízzel extraháljuk, a pH-értéknek

Next

/
Thumbnails
Contents