150486. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 1, 4-benzodiazepin-származékok előállítására

Megjelent: 1963. szeptember 30. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG & \5-SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 150.486 SZÁM Nemzetközi osztály: C 07 c!2 HO—735 ALAPSZÁM Magyar osztály: 12 p 6—10 Eljárás 1,4-benzodiazepin-származékok előállítására F. Hoffmann—La Roche & Co. Aktiengesellschaft cég, Basel, (Svájc), mint a feltalálók: Keller Oscar, Clifton (USA), Steiger Norbert, Nutley (USA) és Sterbach Leo Henryk, Upper Montclair (USA) jogutódja A bejelentés napja: 1960. december 9. Amerikai Egyesült Ällamok-beli elsőbbsége: 1960. április 26. A találmány eljárás az általános képletű 1,4-oenzodíazepin-s'zármazékok előállítására, ahol R és Rí hidrogén- vagy kis szénatomszámú alkilgyököt, R3 kis szénatom­számú alkiltio-, hidroxi-kis szénatomszámú alkil­tio-kis szénatomszámú alkilszulfinil- vagy kis szén­atomszámú alkilszulfonilgyököt, R4 hidrogén- vagy halogéngyököt jelent. A kis szénatomszámú alkilgyökök egyenes- vagy elágazó láncúak, mint metil-, etil-, propil-, izo­propil-, butil-, izobutil-, t. butil-, arnil-, hexilgyök lehetnek. A halogén-szubsztituensek közül előnyö­sen a klór és a brórn alkalmazható. A találmány szerinti eljárást az jellemzi, hogy Z I N-CO-CH-iL 0-0 az általános képletű benzofenont — ahol R, Rí, R3 és R4 jelentése a fentiek szerinti és X halo­géngyökct jelent — ammóniával, kívánt esetben közömbös oldószerben, reakcióba hozzuk. Az ammóniás kezelés «J amino-acilamido vegyü­leten át vezet, amelyet kívánt esetben elkülönít­hetünk. Ez a vegyület hő hatására zárt gyűrűs vegyületté alakítható át. Az anyag megolvasz­tásával, vagy közömbös oldószierben, mint piridin­ben végzett hevítésével debidratálást érhetünk el. A találmány szerinti eljárásban kiindulási anyag­ként használt acilezett beinzofenomt a megfelelő 2-amino-benzofenonból állíthatjuk elő, ha ezt c-halogén-acil-halogeniddel, mint klóracetilkloirid­dal hozzuk reakcióiba. Az aminocsoporton 2-hely­zetben szubsztituált vagy nemszubsztituált 2-ami­no-benzofenonok némelyike új. E vegyületek elő­állításának módszere a közölt példákból válik vi­lágossá, amelyek a szintézis részleteit is tartal­mazzák. A találmány szerinti eljárással kapott vegyületek nyugtató, izomernyesztő és görcsoldó hatásúak. Feszültségi állapotok enyhítésére is használhatók. A vegyületek úgy adagolhatok, hogy azokat gyó­gyászati dózisban a vegyület természetének és az egyéni kívánalmaknak megfelelően folyékony vagy szilárd hordozókba inkorporáljuk, amikor a szo­kásos kivonatokhoz, szuszpenziókhoz, kapszulák­hoz, tablettákhoz, porokhoz jutunk a gyógyászati gyakorlat szokásainak megfelelően. Az alábbi példa szemlélteti a találmány tárgyát. A hőmérsékletek C°-okat jelentenek. Példa: 5 g (13,7 romol) 2-hrám.aceta!mido-5-rnetiImer­kapto-benzofenon 300 ml folyékony ammóniával

Next

/
Thumbnails
Contents