150462. lajstromszámú szabadalom • Mérőkészülék műtrágyák és összeállásra hajlamos sók szemcséi tapadásának vizsgálatához, valamint hozzávaló tömörítőkészülék

Megjelent: 1963. szeptember 30. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG •0 "»&• SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 150.462 SZÁM BO—854 ALAPSZÁM Nemzetközi osztály: G 01 n3 Magyar osztály: 42 1 3 SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Mérőkészülék műtrágyák és összeáílásra hajlamos sók szemcséi tapadásának vizsgálatához, valamint hozzávaló tömörítőkészülék Borsodi Vegyi Kombinát, Kazincbarcika Feltaláló: Kiss A. Sándor vegyészmérnök, Kazincbarcika A bejelentés napja: 1961. október 12. ömleszthető műtrágyák és összeáílásra hajla­mos sók szemcséinek természetes tapadását a rak­tározhatóság és a felhasználás megkönnyítésére meghatározott anyagok hozzáadásával csökkenteni igyekeznek. A különböző adalékanyagok tapadás­csökkentő hatásának összehasonlítására a vizsgált ömleszthető anyagból sajtolással szilárd minta­darabokat ill. próbatestet készítenek és ennek nyomószilárdságát megmérik. A szakirodalom számos ilyen vizsgálati eljárást és készüléket is­mertet, 'melyek azonban nem adnak egységes vizsgálati eredményt, sőt még szolgáltatott adataik kölcsönös átszámítása sem lehetséges. A 'találmány célja a tapadóképesség (tapadóerő) fogalmának meghatározása és a vizsgálat egysé­gessé tétele alapján olyan egyszerűsített mérő-és tömörítőkészülék létesítése, amely az eddigiék­nél pontosabb mérési eredményt szolgáltat. Tapadóképességen azt az 1 am2 -<re eső nyomó­erőt kívánjuk érteni kgHban, amely 80 mm ma­gas hengeres próbatest szétomlasztásához szüksé­ges, ha a töimb átmérője 5'0 mm (ez megfelel kb. 100 g műtrágyának). Az eredmény megadásánál fel kell tüntetni a vizsgálat alatt uralkodó hő­mérsékletet, a levegő nedvességtartalmát, a vizs­gált anyagra ható nyomást és a vizsgálat idő­tartamát. Mind az irodalmi, mind a saját mérési ered­ményeink azt mutatják, hogy az összetapadás 4 napon túl már nem növekszik lényegesen. Ezért a mérés időtartamául mi is a szokásos 4 napot fogadjuk el. Tekintettel arra, hogy a tapadás a szemnagyságtól és annak egyenletes voltától nagy mértékben függ, a gyártás irányítása szempont­jából kívánatos lehet az összehasonlító mérések­nél a szeninagyság (szitafrakcio) megadása is. A találmány szerint az ömlesztett anyagból sajtolással kapott próbatestet kettős, áttételes emeltyűrendszer közvetítésével terheljük 'meg az összeroppantáshoz sízükséges nyomóerővel, míg az ismert mérőkészülékeknél ezt a nyomást közvet­lenül, pl. dugattyú útján fejtették ki. A talál­mány szerinti átalakítással a készülék szerkezetét leegyszerűsítettük, annak 'mérete is lényegesen csökkent, a terhelőerő beállítása kényelmesebbé és gyorsabbá, maga a mérés pedig pontosabbá vált.. A találmány szerinti 'mérőkészülékhez előnyösen olyan tömörítőkészüléket alkalmazunk, amelynél a tömörítőerőt a korábban használt,' .közvetlenül ható szervek helyett szintén áttételes emeltyű közvetítésével ható súlyterhelés fejti ki. A rajzokon az 1. ábra a találmány szerinti tömörítőkészüléket, a 2. ábra pedig a találmány szerinti mérőkészüléket oldalnézetben és részben metszetben, példaképpen tünteti fel. A tömörítendő, ömleszthető szemcsés anyag fentebb előírt térfogat-mennyiségét '..a perforált falú 1 edénybe öntjük, mely a tömörített próba­test könnyebb kivétele végett a hossztengelyén át ketté van vágva. A két féldarabot a 2 gyűrű­pánt, a szárnyas anyáinak meghúzása után, szoro­san összefogja. Az eddig leírt összeállítás magá­ban véve ismert. A találmány szerint az anyag tömörítéséhez szükséges nyomóerőt olyan 3 nyo­mólap közvetítésével fejtjük ki, amely a 6 súlyok­kal terhelt 4 egykarú emeltyűhöz van csuklósan kötve. Az emeltyűkart a 7 tartó kílengethetően

Next

/
Thumbnails
Contents