150442. lajstromszámú szabadalom • Eljárás új fentiazin-származék előállítására

ivxegjelent: 196S. szeptember 30. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS OKSZAGÖS TALÁLMÁNYI HIVATAL 150.442 SZÁM Nemzetközi osztály: C 07 d 4 UI—78 ALAPSZÁM Magyar osztály: 12 p 1—5 Eljárás új fentiazin-származék előállítására Bhőne—Poulenc S. A. cég, Paris (Franciaország) Feltaláló: Horclois Raymond Jacques vegyészmérnök, Malakoff (Seine, Franciaország) A bejelentés napja: 1961. december 6. Franciaországi elsőbbsége: 1980. december 7. A találmány a fentiazin egy új származékainak, a rajz szerinti (I) képletű 10-(2'-metánszulfonil­oxi~r-piropil)-fentiazininaik, valamint az e vegyületet hatóanyagként tartalmazó gyógyszerkészítmények­nek az • előállítására szolgáló eljárás. Az (I) képletű új. fentiazin-származék előállí­tása a találmány értelmében oly módon történik, hogy a 10-(2'-Jhidroxi-l'-propil)-fentiazi:nt a metám­•szulfonsav valamely származékával, főként klorid­jával vagy anhidridjével észterezzük. Az (I) képletű új fentiazin-szárimazék érdekes kemoterápiái tulajdonságokat mutat; különösen rák-ellenes hatásával tűnik ki ez a vegyület. Az embergyógyászatban ezt a vegyületet általában 50 mg/kg és 100 mg/kg közötti napi adagokban alkalmazhatjuk orális úton, tabletták vagy s?em­csézett készítmények alakjában; intravénás injek­ció útján történő beadás esetén a napi adag 10 mg/kg és 25 mg/kg között lehet. A találmány szerinti eljárás gyakorlati kiviteli módját közelebbről az alábbi példa szemlélteti, megjegyzendő azonban, hogy a találmány köre egyáltalán nincsen erre a példára korlátozva. Példa: 102,8 g 10-(2'-hidroxi-r-.pro;pil)-feintiazi,nt fel­oldunk 500 ml vízmentes piridirnben. "Az oldatot száraz jeges metamolos fürdőben —10 C° hőmér­sékletre hűtjük le, és keverés közben 15 perc alatt hozzáadunk 91,8 g metánszulfokloridot. Az elegyet további 1 óra hosszat —5 C° hőmérsék­leten tartjuk, majd éjjelen át zárt edényben, jég­szekrényben tartjuk. Másnap az elegyet 1200 g aprított jégre öntjük. Az elegyből gyantaszerű termék válik le. A vizes piridines réteget dekantálással elkülönítjük és a gyantaszerű terméket 500 ml jeges vízzel mossuk. Ezután a gyantás terméket 1 liter kloroform­ban oldjuk, az oldatot lúgosságámak csökkentése céljából n-sósavoldattal mossuk, azután a mosást vízzel megismételjük. A kloroformos fázist nátriumszulfáton szárítjuk, majd vákuum alatt bepároljuk. Ily módon 134 g 10-(2'-:metáinszulfoniloxi-l'-propíl)-fentiazint ka­punk, amely etilacetátból történő átkristályosítás után 163—164 C°-on olvad. Szabadalmi igénypont: Eljárás az (I) képletű új 10-(2'-metánszulfonil­oxi-l'-propil)-fentiazinnak és adott esietben az e vegyületet hatóanyagként tartalmazó gyógyszer­készítményeknek az előállítására, azzal jellemezve, hogy a 10-(2'-hidroxi-r-propil)-fentiazint a metán­szulfonsav valamely származékával észterezzük és adott esetben a fenti módon kapott terméket ön­magukban ismert gyógyszerészeti segédanyaga1." alkalmazásával orális vagy parenterális alkalma­zásra szolgáló gyógyszerkészítményekké szereljük ki. 1 rajz A kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója 631848. Terv Nyomda, Budapest V., Balassi Bálint utca 21-23.

Next

/
Thumbnails
Contents