150402. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet mérőeszközök érzékelőfejének tartására, különösen hengerköszörűgépek aktív mérőberendezéséhez

Megjelent: 1963. augusztus 15. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG •0 ^ Nemzetközi osztály: B 24 b OKSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 150.402 SZÁM KO—1667 ALAPSZÁM Magyar osztály: 42 b 17-26 SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY jSzerkezet mérőeszközök érzékelőfejének tartására, különösen hengerköszörűgépek | aktív mérőberendezéséhez Könnyűipari Szerszámgépgyár, Székesfehérvár Feltalálók: Szigethy István gépészmérnök, Lazarevics József technikus, ! mindketten Székesfehérváron A bejelentés napja: 1961. december 1. A találmány tárgya szerkezet mérőeszközök érzékelőfejének tartására különösen henger­köszörűgépek aktív mérőberendezéséhez, amely­nek segítségével köszörülés közben a körkereszt­metszetű munkadarabok átmérőjét mind teljes hosszukon, smind a murikadaraíb tengelyének egy kijelölt pontján áthaladó, a tengelyen merőleges síkban lehet mérni és mindkét esetben a tapintó­fejet hidraulikusan lehet a munkadarabhoz illesz­teni, ill. attól el távoli tani. A hengeres! munkadarabok átmérőjének köszö­rülés közbeni ellenőrzésére használt ismert mérő­berendezések két nagy csoportba sorolhatók. Az egyik csoportba azok a mérőberendezések tartoz­nak, amelyeknél a csúszószánra szerelt és hidrau­likusan, vagy mechanikusan, a munkadarab' ten­gelyére merőleges irányú síkban mozgatott érzékelő­fej van. Az ilyen típusú mérőberendezéseket olyan : munkadarabok köszörülése közben használják, ! amelyeken vállak vagy átmérő irányú hornyok vannak és így köszörülés! köziben a tapintófejet nem lehet a munkadarab alkotói mentén végig­húzni. Természetesein az ilyen mérőberendezé­sekkel megmunkálás közben a munkadarab át­mérőjének változását csak egy helyen lehet ellen­őrizni, mert mérőfej a munkadarabbal együtt mozog. Előnyük, hogy a tapintófejet gépi úton illesztik rá a munkadarabra, ill. távolítják el a munkadarabról. A mérőberendezésiek másik nagy csoportjába azok a berendezések tartoznak, amelyek — mivel a köszörűkorong, védőburkolatára vannak szerelve •— a munkadarab alkotói mentén együtt halad­nak a köszörűkoronggal. Az ilyeo típusú mérő­berendezések megmunkálás köziben a munka­darab teljes hosszán ellenőrzik az átmérő-méret változását. Az ilyen berendezések csak sima felü­letű, váll és horony nélküli hengeres munkadara­bok körköszörülése közben használhatók. Ezeknek tapintófejét mérés előtt kézzel, ill. külön kéz­mozdulattal kell a munkadarabhoz beállítani, ill. a megmunkálás befejezése után a munkadarabról eltávolítani. Az ismert mérőberendezésekből tehát minden olyan körköszörűgéphez, amelyen mind sima hen­geres felületű, mind vállakkal vagy hornyokkal megszakított felületű munkadarabokat gyártanak, legalább két mérőberendezést kell alkalmazni. Ez sem beruházási szempontból, sem a mellékidők szempontból nemkívánatos jelenség. A találmány célja oly szerkezet kialakítása, amely alkalmassá teszi a mérőeszközök érzékelő­fejét mind a hengeres tagolt felületű, vállasr­hornyos munkadarabok kijelölt helyen való mé­résére, mind sima felületű hengeres munkadara­bok teljes hossza mentén való. mérésére és amely­nél a tapintófejet mindkét mérési módszernél gépi úton (pl. hidraulikus úton) lehet a munkadarab­hoz közelíteni ill. attól eltávolítani. A találmány szerinti megoldás a kitűzött fel­adatot úgy oldja meg, hogy a hengerköszörűgép tárgyasztala felfekvési felületével a szerkezet álló­részének felfogása szempontjából azonosan kiala­kított felfekvési felületű, a köszörűkorong védő­burkolatára szerelhető tartók lapja, mind a tárgy­asztali, mind a tartólap felfekvési felületéhez il­leszkedő felületű állórésze, és az állórészben levő

Next

/
Thumbnails
Contents