150392. lajstromszámú szabadalom • Eljárás latexkeverékek, illetve a belőlük készített gumiáruk tulajdonságainak megjavítására

Megjelent: 1963. augusztus 15. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS Nemzetközi osztály: C 08 c 2 ÜKSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 150.392 SZÁM HE—382 ALAPSZÁM Magyar osztály: 39 b 1~11 SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Eljárás latexkeverékek, illetve a belőlük készíteti gumiáruk tulajdonságainak megjavítására Ruggyantaárugyár, Budapest Feltalálók: Hegedűs Tibor vegyész, Budapest és Ross Gusztáv vegyész, Budapest A bejelentés napja: 1961. február 28. A találmány eljárásra vonatkozik latexkeveré­kek, illetve belőlük készült gumiáruk tulajdon­ságainak megjavításéra. A faktiszokat, a gumiipar e klasszikus töltő­anyagait, eddig főleg szilárd kau csukí élekből elő­állított gyártmányoknál használták. Az irodalom, pl. Rhein—Chemie kiadásában megjelent ,,Die Verwendung von Faktis in Gumi­misehungen" című brosúra széles körben tárgyalja a faktiszemulziók használatát a gumiiparban, de csak a klór-kén-faktisz (fehér faktisz) alkalmazása közben említi a faktisz emulzió alkalmazását, töb­bek között laticel előállításánál (lásd a táblázatot). Ily faktiszemulziók azonban a terméknek rugal­masságát csökkentik. Az Imperial Chemical In­dustrie prospektusának 5. old. a „Weisser Faktis" című fejezet szerint a latexhez vizes diszperzió hozzáadásával készült, vulkanizált terméknek ti­pikus „holt fogása" van (toter Griff), ami azt je­lenti, hogy a termék rugalmassága csökkent. Ä szakmában az ily típusú anyagot „döglött"-nek nevezik. A brosúra végén található táblázat iga­zolja előadásunkat. A kén-faktiszok (meleg-barna faktiszok) alkal­mazása lehetőségei között, laticel-áruk előállításá­nál való felhasználásáról nincs szó, hanem csak az utolsósorban tárgyalt fehér faktisz-emulziónál van megemlítve annak habgumi gyártásával kap­csolatban., de mint említettük, a fehér faktisz minőségrontó. A találmány azon a meglepő felismerésen alap­szik, hogy a természetes és szintetikus latexet tartalmazó keverékek mechanikai tulajdonságai jelentősen javulnak, térfogatsúlyuk és vulkanizá­lási idejük lényegesen csökken és más, alább ismertetendő előnyökkel jár, ha a latexhoz adalék­anyagként meleg-barna (kénes) faktíszemulziót keverünk. A faktisz mennyisége a latexkeverék srzáraz­anyagtartalmának csupán töredéke. Az 1,753.018 számú amerikai szabadalmi leírás eljárást ismertet faktisz-latex-diszperziók előállí­tására. E leírás szerint a faktiszt vízben kolloidá­lisan diszpergáljuk és a faktisz mennyiségének törtrészét kitevő latexszel keverik. Az így kapott diszperziók kenőanyagként, vízálló bevonatok szőnyeg és pokrócok hátlapjának, ülőpármázatok­nak impregnáló anyaga,, latexpapír stb. előállítá­sára alkalmasak. A hivatkozott szabadalmi leírás szerinti eljárás nem a latex tulajdonságainak megjavítását tűzte ki céljául, hanem speciális célokra alkalmas, zö­mében faktiszból álló kolloidális fáktisz-latex­diszperzió létesítése volt a cél és így a hivat­kozott szabadalmi leírás szerinti eljárás távol áll bejelentésünk tárgyától. Mind a természetes, mind a szintetikus latexek­ből, valamint azok elegyéből faktiszemulzióval készített keverékek, ismert koagulálószerekkel, homogén, koagulátumokat eredményeznek. Kísérleteink igazolták, hogy meleg-barna fak­tiszból készült emulziót tartalmazó latexekből elő­állított gumiáruk a. faktiszt nem tartalmazó la­texekből előállított gumiárukkal szemben azzal a további előnnyel rendelkeznek, hogy formatartá­suk jobb a faktiszemulziót nem tartalmazó latex­keverékekből készült termékeknél és emellett fel­használásuk közben fellépő igénybevételekkel szembeni ellenállásuk nem csökken, sőt esetleg

Next

/
Thumbnails
Contents