150370. lajstromszámú szabadalom • Eljárás építőelemek gyártására duzzasztott perlitből műgyanta kötőanyaggal és ilyen eljárással készült, üvegszállal erősített építőelem

Megjelent: 1963. július 15. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG •pr "?*• SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 150.370 SZÄM Nemzetközi osztály: C 04 b CA—174 ALAPSZÁM Magyar osztály: 80 b Eljárás építőelemek gyártására duzzasztott perlitből műgyanta kötőanyaggal és ilyen eljárással készült, üvegszállal erősített építőelem Feltalálók: Dr. Csákvári György, Budapest, Rudnyánszky Pál, Budapest, Szakály József, Papkeszi, Werner Gyula, Papkeszi A bejelentés napja: 1961. január 16. Ismeretes, hogy a duzzasztott perlit kis tér­fogatsúlya (60—160 kg tonnánként) és nagyfokú porozitása következtében olyan előnyös tulajdon­ságokkal rendelkezik, amelyek különösen alkal­massá teszik jó hő- és hangszigtelő, könnyű építő­elemek — panelek, szigetelőlapok és hasonlók — előállítására. Ezek az építőelemek ún. perlitbeton­ból készülnek, amelynek kötőanyagául cement, vagy mész, vagy mindkettő együtt szolgál. Más kötőanyagokkal, pl. vízüveggel is kísérleteztek, azokban azok használata nem terjedt el. A perlittel, vagy perlitből készült építőelemek hátránya, hogy nincs kellő teherbírásuk és nagy porozitásúknál fogva nedvességszívók. Emiatt, ha átnedvesednek, hő- és hamgszigetelőképességük nagymértékben csökken. A nedvesség felvételét olyan kötőanyag megválasztásával igyekeznek el­érni, ami víztaszító tulajdonságú, mint pl. a bitu­men. A bitumennel kötött perlitelemek jól hasz­nálhatók pl. csővezetékek szigetelésére, de építő­elemekként — panelekként — nem felelnek meg. Az ipar különböző területein alkalmazzák kötő­anyagul a hő hatására keményedő fenol-formal­dehid, vagy karbamid-formaldehid és hasonló típusú műgyantákat. így pl. fa-, vagy növényi hulladékokból faipari, vagy építőipari célra lemezeket állítanak elő se­gítségükkel úgy, hogy a kötni szándékolt anyagot műgyantaporral, vagy folyékony műgyantával ke­verik össze, majd a keményedésének megfelelő hőmérsékleten, pl. 100—160 C°-on, szükség sze­rint kötésgyorsító katalizátor hozzáadásával, nagy — 100—200 atmoszférát is elérő — nyomással sajtolják. Kézenfekvő gondolat, hogy a duzzasztott per­litet nedvszívó tulajdonságának csökkentése és nem utolsósorban teherbírásának fokozása céljá­ból műgyantával kössük. A műgyanta alkalma­zására szokásos eljárások a perlitelemek készíté­sére azonban nem felelnek meg. A nagynyomású sajtolás a könnyen morzsolódó perlit esetében érthetően nem. használható. A por alakban adagolt műgyanta egyenletes elkeveréee a periitszemcsékkel nem biztosítható. Ugyancsak nehézséget okoz és nem eredményez egyenletes terméket a perlitnek folyósított, nagy viszkozi­tású, mézkonziszteneiájú műgyantába való bekeve­rése sem. A találmány célja műgyanta kötésű perlitelemek előállítása olyan eljárással, amely a perlitnek és a kötő műgyantának egymással való tökéletes el­keveredését s ennek következtében egyenletes kötést és gazdaságos kötőanyagfelhasználást tesz lehetővé. Találm anyunknak a lényege az, hogy a kötő­anyagot a perlittel olyan kis viszkozitású, hígan folyós állapotban, vizes oldat alakjában hozzuk össze, ami a tökéletes elkeveredésüket, és a perlit­szemcséknek egyenletes, gazdaságos összekötését lehetővé teszi. Ezt azáltal érjük el, hogy a per­litet a műgyanta még nem kondenzált állapotú anyagainak oldatába keverjük, a szükséges pH-t beállítjuk, fokozatos melegítéssel a kondenzál ó­dást megindítjuk, katalizátor, mint pl. ammónium­klorid, sósav, kénsav, adagolással a kondenzáló­dást meggyorsítjuk, végül a még folyékony masszát formába öntjük és ismert módon tovább­kezeljük. Így eljárva, kifogástalanul kötött, könnyű, kellő szilárdságú, víztaszító, láng- és égésibiztos építő­elemeket kapunk. Az eljárás gazdaságosságát fokozhatjuk azzal, hogy a perlitet közvetlenül duzzasztása után, még meleg állapotban keverjük a kötőanyaghoz, ami által jelentős hőenergia megtakarítás érhető el.

Next

/
Thumbnails
Contents