150321. lajstromszámú szabadalom • Hordozható, önszabályozós, négycsatornás, tranzisztoros Rheográf, mely reoencefalogramok felvételére is alkalmas

Megjelent: lüüü. Junius 15. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG •0 ^ SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 150.321 SZÁM Nemzetközi osztály: A 61 b FE—513 ALAPSZÁM Magyar osztály: 30 a 1—7 Hordozható, önszabályozós, négycsatornás, tranzisztoros Rheográf, mely reoence­falogramok felvételére is alkalmas Dr. Fényes István orvos, Rádai Zoltán kutatómérnök, Szikszai János kutatómérnök, budapesti lakosok A bejelentés napja: 1961. március 8. A reográfia általában a szövetek vezetőkópes^ ségének változását regisztráló módszer. Ezeket a változásokat, kóros esetekben elváltozásokat ún. vascularis (az érrendszerrel összefüggésben levő) tényezők idézik elő. A reoencefalográfia ugyan­ezeket az elváltozásokat az agy érrendszerében ill. annak vérkeringésében vizsgálja. Ilyen elváltozá­sokat az agyi erek megbetegedései, ún. arterio­solerois, agyvérzések különböző válfajai, agy ér­anomáliák (fejlődési rendellenességek) agydagana­tok által okozott érelváltozások stb. idézhetnek elő. Ezeknek az elváltozásoknak a vizsgálata általá­ban angiográfia, azaz a nyaki főerővérbe fecsken­dezett röhtgenkontrasztanyag segítségével törté­nik. Az angiográfia azonban nem. egészen közöm­bös beavatkozás a beteg számára; halálesetek, ha kis számban ig, de előfordulhatnak, azonban ettől eltekintve is mindenképpen megterhelést jelent főleg idősebb, rossz vascularis (vérkeringési) álla­potban levő betegek számára, amilyenek az ér­megbetegedésben szenvedők gyakran lenni' szok­tak. A reoencefalográfia evvel szemben semmi megterhelést nem jelent a beteg számára. A reográfia, különösen a reoencefalográfia az orvostudományban viszonylag kevéssé ismert me­thodika, s így a vizsgálatot szolgáló készülékek eddig csak gyér számban kerültek forgalomba. A forgalomba hozott reográfok azonban egy- vagy legfeljebb kétcsatornásak, ami az orvosi vizsgá­lat egyik fontos szempontjából semmiképpen sem kielégítő; nevezetesen azoknak az agyvérzéseknek a megállapítására, amelyek műtét útján a beteg életét vannak hivatva megmenteni. Ezeknek az agyvérzéseknek ill. agyburoki vérzéseknek (sub­durális haematoma) a megállapításihoz viszont egy- vagy kétcsatornás készülék nem elegendő, mert ezeknek a lokalizálása, pontosabban a loka­lizálás minél gyorsabb eszközlése feltétlenül leg­alábbis négycsatornás reogram-felvétel egyidejű elkészítését igényli. A gyors orvosi diagnózishoz — mint mondot­tuk -— sok esetben szükséges kettőnél több csa­csatorna egyidejű alkalmazása, azonban az eddigi rendszereknél ez kivihetetlen, mivel két kétcsator­nás készülék egyidejű működtetése a méréskor fellépő káros interferencia zavarok miatt gyakor­latilag lehetetlen. A találmány tárgyát képezS berendezés négycsatornás kivitele lehetővé teszi a test bármely négy pontjáról, pl. a koponya (agy) négy tetszőleges helyéről egyidejű reogram, ill. reoencefalogram regisztrálását az interferenciás jelenségek kizárásával. Másik fontos szempont a diagnózis felállításá­nál, hogy kiküszöböljük azokat a nem kívánatos jeleket (műtermékeket), amelyeket a beteg nyug­talansága vagy légvétele okozta mozgások idéz­hetnek elő. Az eddig használatos készülékek ugyan­is nem rendelkeznek ilyen szabályzó (határoló) áraimkörökkei, viszont a találmány tárgyát képező berendezés a fent említett zavaró körülményeket megszünteti. A találmány tárgyát képező berendezés elekt­romos kivitele egyébként külön-külön ismert hír­adástechnikai elemek megfelelő összekapcsolását tartalmazza oly módon, hogy a fent említett diag­nosztikai követelmények kielégítése érdekében olyan új áramkörök együttes működését eredmé­nyezi, melyek hasonló megoldásban és szereppel az eddig ismert berendezésekiben nem találhatók. A találmány szerinti berendezés ezt a kettős­irányú diagnosztikai követelményt egyrészt egy — célszerűen transzformátoros csatolású — váltó-

Next

/
Thumbnails
Contents