150303. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fémfelületek bevonására poliamidnak a felvitellel egyidejűleg végzett térhálósításával

Megjelent: 1963. július 15. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 150.303 SZÁM Nemzetközi osztály: Magyar osztály: C 08 f 3 BE—734 ALAPSZÁM 39 c Eljárás fémfelületek bevonására poliamidnak a felvitellel egyidejűleg végzett térhálósításával Becker Antai mérnök (17%), Détári László technikus (14,5%), Églc László mérnök (14,5%), Hartyáni István mérnök (17%), Schnitta Antal mérnök (20%), Varga János mérnök (17%), valamennyien Budapesten A bejelentés napja: 1981. május 30. A találmány tárgya eljárás fémfelületek bevoná­sára poliamidoknaik a felvitellel egyidejűleg vég­zett térhálósításával. Ismeretes, hogy fémtárgyakat műanyagbevonat­tal lehet ellátni lángszórással, ráolvasztássai vagy hőzsugorítással. Ezeknek az eljárásoknak közös jellemzője, hogy a .műanyagot finoman elosztott állapotban, magas hőmérsékleten, kell felvinni a fémfelületre. A felvitelkor alkalmazott magas hő­mérséklet következtében a felvitt műanyagréteg mechanikai tulajdonságai a legtöbb esetben rosszabbak, mint a kiinduláskor használt mű­anyagé; a hőkezelés hatására ugyanis a makro­rnolekuláris anyag bomlik, molekulasúlya csökken, és a molekulaeúly-eloszlási görbe is kedvezőt­lenebb alakot vesz fel. Beható laboratóriumi és üzemi kísérletek során azt találtuk, hogy poliamidoknak fémfelületekre hőhatás segítségével történő felvitele alkalmával lehetőség van a poliamid szerkezetéinek olyan módon való megváltoztatására, hogy egyidejűleg a műanyag mechanikai tulajdonságai is meg­javulnak. •** A találmány tárgya eljárás fémfelületek bevoná­sára por alakú poliamidoknak a fémfelületre 175 C° fölötti hőmérsékleten, adott esetben kata­lizátorok felhasználásával történő felvitele útján, amely abból áll, hogy a poliamidot a fémfelü­letre di- vagy polifunkciós vegyületekkel és adott esetben adalékanyagokkal társítva visszük fel, és ezáltal a hőkezeléssel egyidejűleg térhálósítjuk. A találmány szerinti eljárás egy előnyös foga­natosítási módja szerint di- vagy polifunkciós vegyületként polimer poliglieidilétereket. előnyö­sen 4,4'-dioxi^difenil-2,2'-propá,n és epiklórhidrúr reagáltatása útján kapott polimert alkalmazunk. Ebben az esetben célszerűen úgy járunk el, hogy a hőre lágyuló műgyanta és a poliglicidiléter között végbemenő, térhálósodást eredményező re­akciót lúgos kémhatású vegyületekkel, előnyösen szerves aminokkal, alkáli- vagy alkáli földfém­karbonátokkal, továbbá vas-, alumínium-, réz­és/vagy ónporral, vagy Friedel—Crafts katalizá­torokkal katalizáljuk. A találmány szerinti eljárás értelmében di­vagy polifunkciós vegyületként igen előnyösen felhasználhatók a formaldehid oligomerek, így pl. a paraformaldehid, tovább a könnyen bomló forrnaldehid-vegyületek, így pl. a hexametilén­tetramin. Megállapítottuk, hogy a poliamidhoz finom el­oszlású molibdéndiszulfídot és/vagy grafit adalé­kot keverve, viszonylag gyors lehűlés alkalma­zásakor is állandó, nagy teherbírású mikrokris­tályos anyagszerkezetet kapunk. Ezek az adalé­kok ui. olyan kristályosodási gócokként hatnak, amelyek elősegítik krisztallit-részek keletkezésiét,, és így csökkentik az amorf részek mennyiségét, ami által növelik a kapott műanyagbevonat rugalmasságát, kopásállóságát és ihővezetőiképes­ségét. A műanyagbevonat mechainikai tulajdonságai tovább javíthatók, ha a hőkezelés után a fém­tárgyakat még forrón, lehűlésük előtt, 90 C° fölötti, előnyösen kib. 140—160 C° hőmérsékletű folyadékba, előnyösen paraffinolajba vagy glice­rinbe merítjük, és abban hagyjuk a környező hőmérsékletre lehűlni. Ezáltal egyúttal a levegő oxigénjének a forró műanyagra gyakorolt eset­leges káros hatása is kiküszöbölhető. A találmány szerinti eljárás foganatosítására az alábbi kiviteli példákat adjuk meg.

Next

/
Thumbnails
Contents