150247. lajstromszámú szabadalom • Eljárás aszfaltburkolatban világos színárnyalatú jelzőbetétek készítésére

Megjelent: 1963. május 31. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG #^% SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 150.247 SZÁM Nemzetközi osztály: . Magyar osztály: E-01-c HE—341 ALAPSZÁM 80 b 25 Eljárás aszfaltburkolatban világos színárnyalatú jelzőbetétek készítésére Helzler László vegyészmérnök és Erős Nándor mérnök, Budapest A bejelentés napja: 1959. június 16. A növekvő közúti forgalom mindinkább fellépő követelménye az útburkolaton oly jelzések kiala­kítása, amelyek a gyalogos átkelés és a jármű­vek részére szolgáló irányítást maradandóan mu­tatják. A régebben alkalmazott festéses jelzésiek nem megfelelőek, minthogy azok viszonylag ha­mar kopnak. Ezért már régi törekvés az úttest színétől feltűnően eltérő, esetleg más minőségű, az úttestbe 'beépített jelzőanyagi >k alkalmazása. Ilyen megoldás pl. az aszfaltburkolatba beépített sárga keramitburkolat, védőfelülettel ellátott fém­szögek alkalmazása, vagy viaszféleségből és gyan­tából készített képlékeny kötőanyagot tartalmazó világos jelzősávok beágyazása. Ez utóbbiak köze­lítik meg legjobban a kívánt célt.mindazonáltal az eddigi kivitelek azzal a hátránnyal, hogy gyár­tási módjuk következtében az aszfaltréteghez nem tapadnak kellően és különösen akkor, ha a tágu­lási együtthatójuk az aszfaltétól különbözik — ami pedig általában fennáll — a burkolattól könnyen elválnak. Ismert megoldás szerint ily jelzőibetétek anya­gául alkalmaztak természetes vagy szintetikus gumi, illetve kiaucsüktermékekből készült, poli­merizált alapú műanyagokat oldott vagy porított alakban, éspedig bitumenes kötőanyagokkal és ásványi adalékanyagokkal sok víz jelenlétében, pl. dagasztókeverőgépen előállítva. A dagasztó gyúrás hatására a bitumen emulgeálódik,, s a burkolat ezínezése céljából színes elasztikus anyagokat, vagy esetleg még színes kőanyag adalékot is hasz­nálnak. A színes adalékok mellett az útburkolat kopása közben a bitumen fekete tónusa fokozatosan mindjobban átüt, miért is az említett eljárással készített jelzősávok a használat folytán mindinkább kevésbé térnék el a szintén fekete színű aszfalt­burkolattól. Az emulziós alapon felépülő színes jelzősávok a környező aszfaltútbtirkolatboz csak kisebb mértékben kötnek. A már említett tágu­lási együttható eltérés, ezen anyagokból készült jelzősáv oknál is rövid idő alatt mutatkozik, mint­hogy a melegen öntött aszfalt és a lényegében hidegen készült jelzősáv összeköttetése nem ho­mogén. A fenti hiányosságok kiküszöbölésére a talál­mány jól tapadó, az útburkolattal együtt kopó, azzal szervesen összeálló, önmagában egyöntetű színű jelzősáv készítésére alkalmas eljárás kidol­gozását tűzte ki céljául. A találmány a: fenti célt azáltal éri el, hogy jelzőibetétek készítésére kötőanyagként depoli­merizált nyerskaucsuk és fenyőigyanta keverékét használja a kívánt színtől függő ásványi adalék és pigmens festék mellett. A nyerskaucsuk depolimeriziálása atmoszférikus nyomáson vagy 2—10 atmoszféra nyomáson, fűt­hető keverő autoklávban történik. A kötőanyagnak atmoszférikus nyomáson tör­ténő előállítása esetén úgy járunk el, hogy a fel­aprított nyerskoucsukot a depolimerizálás optimá­lis hőfokának megfelelően 180—210 C°-ra, cél­szerűen 195 C° köirüli hőmérsékletre hevítjük, míg a kaucsukmasszia hígifolyóssá válik. Az ily módon depolimerizált kaucsuk 25—35 súlyrésznyi mennyiségéhez 75—65 súlyrész fenyő'gyantát adunk. Igen előnyösnek találtuk, ha a kötőanyag 25% depolimerizált kaucsukot és 75a / 0 fehér gyantát tartalmaz. A lágyuiáspont beállítása céljából a keverék egyneniűsítése után esetleg ásványi anya­got, célszerűen paraffin olaj at is adagolunk. Autoklávban történő előállítás esetén a gyantát a nyitvatartott autoklávban enyhe melegítés mel­lett hígfolyósra olvasztjuk. Az így hígfolyósra ol­vasztott gyantához adagoljuk a nyerskaucsukot. Az autoklávot lezárjuk és a keverőberendezést megindítjuk. A hőmérsékletet úgy szabályozzuk, hogy 3—5 atmoszféra nyomás mellett az atmosz-

Next

/
Thumbnails
Contents