150182. lajstromszámú szabadalom • Axiáldugattyús hidromotor és szivattyú hengertömbje

ivj.v,g.iciciiL. 1Í7UÜ. illeti tJ J. U£> Ol. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ^r NS^ SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 150.182 SZÁM Nemzetközi osztály: F 05 b SE—1068 ALAPSZÁM Magyar osztály: 59 a SZOLGALATI TALÁLMÁNY Axiáldugattyús hidromotor és szivattyú hengertömbje Szerszámgépíejlesztő Intézet, Halásztelek Feltaláló: flbrich Sándor kandidátus, kutatómérnök, Budapest A bejelentés napja: 1961. május 13. A v 1 d K ^ \. I' hl lí 1 l! jV t c Vit' l 1 < 'S 11 1 v l 1 t ck 11 t ) OK dt 1 í ' cH1 JJi "> ' 1 •> 111 ll i \ l " i I 1 ,. I C x 1 i "• IC r il ± 'c l hl1 » d 1 11 l > Db í 1 ° t * ' ( ) t ' "> i ir \ i eh <= f i <- i • I ' i ' "i U il be 1 d i .iJ J ) ' >­IJ> i i i i i 1 V 1 S7 i" ' ~> 1 iViUt1 d 1 <- 1 f1 1 ( 1 í 1 j lf(j 1 1 M J " ( 0 3 1 1 l IT í N ' ' J i' 1 *" t- -> \ ~ le' ' i in ' j % l v <- lí 3 ^ f -{ f! i f ^ t r ni i£ ' ' O , L J] iic jt ti ' j i"? ) i jd It id ^ i' a " * (\ i s i~ tr /1 •> ^ e * i t <. i n ] i -i k ' Uli i r m + u\ j'r i te > 'a * k t T j r\ ( ^ '< 1 1»< i i „ ji i= r- ok t k te1 ki t[ H\ 1 'teil 1 •" L U \ 1 1 Ik i i c i tie ii / ^i te \ l bi c i> .. % U il<;°y Ilid dllt \ r fiz.t C ^x < n j j -D) ti k [\,\edub hili ryuk ho_<v a du" tT i 1 vam 'I il fu°í> )er f ndu'i '-»cunuk c^ at\ií1 ryo­ti i+f 1 ulr lukteio A találmány szerinti henigertömb kialakítása az eddig ismert megoldásokhoz viszonyítva — egy­azon teljesítményt és fordulatszám-tartományt feltételezve — a 'nyomaték- és fordulatszám­lüktetést nagyméi-tékben csökkenti, a hengertömb, és ezáltal az egész motor méreteinek és súlyának csökkentése mellett. Kísérleti eredményeik igazolták, hogy az axiál­dugattyús hidromotorokmál minél kisebb a hen­gereik átmérője, azonos tűrés és felületi meg­ró i *ai^ In tA 1^ h íLCb i.' dtioKafcl VCN/ i "r e /) n'rí>c k s almt r» ' t L ' Jl I -i / "• c c _,( t< ^ ->-< •- i> i (ti T t vJ i ""f ci lomr c i °i ( 7 T me J "> n ~> \ -i d i -> 1 tT i h í > ii [i ^ i f T v i PI ifipbichea i i t > v j' ír •• e* ' ul hfp/ 1 c i t ki i'Ht ' U<;T , noh, í •> t*-1 i r ' i ii i 'ói 1 -; in ic ( >' 1 01 r ív i Jt 11 ívl 1 tt t 1 i r n T T ( b i i_ i ' 1 !gxAt u n ( ( e <- 7C ib o1 ) t <- ' »• 1 < 11 t n \/ 1 1 |1 II 7T 17' ,? i , 1 , ix (l t •>-, V 11 1 / ' 1f 1 1 ti K 0 (i+ d h i i a i ifc- t ' 1 l 1 'b „ü 1 / 1 )( \ IP 1 J ^v* vi ie' i' i' í ím L i no ni ' i v jJ 7 r ' r 1 j i x r A 7 s j riaiil^U H l I 1" o OL 4 jlt-111'" ]< 2 n <• 11 •" 1-1 -) A l r r d-ildlC^l" me-^ í t 12 iniL ^i3d2v í-idszt ti. ve/c 4- i 13 tai­fi ha/b^n \ II fe- lotair«!^ ímgt-n alis jt-aLm­eieje nyomatékot fejt ki a 9 ess 10 haitorudaKra, így azok a ferdetárcsával együtt forgásiba hozzák az 5 rotort. A rotor a 14 reteszen keresztül a forgatónyomatékot közli a 4 tengellyel. A 15 menesztőnek csak azt a nyomatékot kell legyőz­nie, mely a hengertömb és a 16 vezérlőtárcsa közötti súrlódó erőiből adódik. A vezérlőtárcsá­ban a 17 a nyomó-, míg a 18 a visszafolyóág, vagy viszont, a motor forduilatirányától függően. A vezérlőtárcsát a 19 csavarok erősítik a motor­ház • falához. A 20 nyomórugók csak azt • a célt

Next

/
Thumbnails
Contents