150144. lajstromszámú szabadalom • Gázkeringtető berendezés

Megjelent: 1963. május 31. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG «r Nj-SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HJVATAL 150.144 SZÁM SE—1080. ALAPSZÁM Nemzetközi osztály: G 05 b, d Magyar osztály: 47 g2 SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Gázkeringtető berendezés Szerves Vegyipari Kutató Intézet, Budapest Feltalálók: Nagy Sándor gépészmérnök és Hartai Rezső gépészmérnök, mindketten Budapesten A bejelentés napja: 1961. július 17. A találmány nagynyomású, 10—100 atü közötti nyoimású gázok fceringtetésére szolgáló berende­zés, amelynél a gáz nyomásának növelését fém­anyagú csőmembránnal határolt térben végezzük. A magynyomásű gázok keringtetésére szolgáló ismert berendezéseknek több olyan hátrányos tulajdonsága van, amelyek az ismert berendezé­seket alkalmatlanná teszik a 10 atü-mél nagyobb nyomású gázoknak különböző, illetve változó se­bességű keringtetésére. A gázok keringtetésére ismert szerkezetek egyik legnagyobb csoportját a dugattyús, forgódugattyús és turbokoímpresszorok alkotják. Ezek nagy hibája, hogy a nagynyomású gázzal töltött tériből kiveze­tett mozgó rudak és tengelyek, valamint az eze­ket körülfogó tömszelenoék közötti résen keresztül a gáztérből a gáz kiszökik. Ez gázveszteséget okoz, azonkívül a nagy nyomással és nagy sebességgel kiáramló gáz erróziós hatása következtében a tö­mítés rövid idő alatt folyamatosan teljesen le­romlik. Az említett kompresszortípusok tömítet­lenségi hibái következtében — ha mérgező, erő­sen maró vagy robbanó gázokat keringtetünk, — sokszor mérgezés, baleset és üzemrongálódás kö­vetkezik be. Az ismert gázkeringtető berendezések másik csoportjánál sík membránokat alkalmaznak a pe­riodikusan csökkentett és megnövelt térfogatú gáztér egyik oldalának lezárására. A sík memb­ránok általában gumiból, műanyagból vagy egyéb ehhez hasonló anyagból, esetleg hullámos fém­lemezből készülnek. A sík membránokkal dolgozó keringtető berendezések gumi- vagy műanyag membránját csak vékony lemezből lehet készí­teni, mert ellenkező esetben a membrán anyagá­ban oly mértékű húzó, hajlító és nyíró igénybe­vételek lépnek fel, amelyeknek hatására a memb­rán rövid időn belül elszakad, használhatatlanná válik. A vékony membránnak viszont hátrányos tulajdonsága, hogy a két oldalán csak kis nyomás­különbség lehet ,a!hhoz, hogy a membrán át ne szakadjon. Az ismert keringtető berendezéseknél gyakran előforduló jelenség, hogy a nyomóveze­ték eltöniődése vagy hasonlók következtében a membránnak gáztérbe való benyomásakor nem áramlik ki megfelelő mennyiségű gáz a gáztér­ből, és a gáztér felőli oldalon nagymértékben megnövekedett nyomás hatására a membrán ki­szakad. A fémleimezből körgyűrű alakú hullámosítással készített membránok szilárdsága kielégítő, azon­ban a lökethossz az ilyen fémlemez membránok­nál gyakorlatilag csak igen szűk batárok között változtatható. Ismertek olyan gázkeringtető berendezések is, amelyekben gumiból vagy műanyagból készített esőmembránok vannak. Ezeknek hátrányos tulaj­donsága, hogy csak kis mennyiségű gáz szállítá­sára alkalmasak. Ezeknél is vastag csőfal esetén a membrán rövid idő alatt tönkremegy, vékony csőfal alkalmazása esetén pedig az előre nem számított mértékben megnövekedő gáznyomás ha­tására ezek is kiszakadnak. Az ismert membrános berendezések közös hi­bája, hogy geometriai méreteiktől függően csak egy meghatározott löketankénti gázmennyiség szállítására alkalmasak. Ez a korszerű kémiai üzemekben nem kielégítő, mert az ilyen üzemek­ben gyakran van szükség arra, hogy az elvégezni kívánt kémiai reakciók természetéhez, követel­ményeihez és a reakcióban résztvevő anyagok mennyiségéhez alkalmazkodva a nagynyomású

Next

/
Thumbnails
Contents