149998. lajstromszámú szabadalom • Trópusi alkalmazásra is megfelelő miniatűr kábelér előállítására szolgáló berendezés

Megjelent: 1963. március 31. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG <r "o SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 149.998 SZÁM Nemzetközi osztály: H 01 b BU—266 ALAPSZÁM Magyar osztály: L21 c, 1—19 SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Trópusi alkalmazásra is megfelelő miniatűr kábelér előállítására szolgáló berendezés II. pótbejelentés a 147 866 sz. törzsszabadalomhoz BUDAVOX Budapesti Híradástechnikai Vállalat, Budapest Baracskai Károly elektromérnök, budapesti lakos A bejelentés napja: 1961. június 9. A 147 866 számú törzsszabadalmunkban és a 149 036 számú I. pótszabadalmunfciban kitűnő vil­lamos tulajdonságokkal rendelkező, hőre lágyuló műanyaggal átitatott textiliával átfont miniatűr kábeleret és kapcsolóhuzalt, valamint ennek elő­állítására szolgáló berendezést helyeztünk szaba­dalmi védelem alá. A törzsszabadalom és a pótszabadalom szerinti kábelér előállítása úgy történik, hogy textil­befonatú vezetéket előmelegítő kaliberen, mű­anyag tartályon és átitató tartályon és átitató kalibereken húzunk át. Ezáltal az előrnelegítőben felmelegedett kábelér felületére a fűtött tartály­ában való áthaladás alatt a hőre lágyuló műanyag rátapad és ez a kúpos átitató kaliberekben a húzás következtében keletkező nyomás hatására a textiliába hatol és azt átitatja. Az így kezeli huzal trópusi használatra is megfelel és miniatűr mérettel bír. A 147 866 sz. törzsszabadaloni szerint a textil­befonattal ellátott vezető eret olyan fűthető, mű­anyaggal megtöltött tartályon kell áthúzni, mely­nek egyik oldalán azonos .méretű, fűthető, elő­melegítő kaliberek, a másik oldalán átlós irány­ban ugyancsak fűthető, átitató kaliberek vannak. Az átitató kaliberek furatai a kábelér húzási irá­nyában csökkenően kúposak és az egyes kaliberek bemenő nyílása bővebb az előtte álló kaliber kimenő nyílásánál. Az átitató kalibersornak a pőtszabadalom szerint kétfé]e szerepe van. A 10°­tól 3°-ig csökkenő sorrendben egymásután helye­zett kalibereik metszetben fűrészfog profilt alakí­tanak ki. Ez a kalibersor rész főként a meglágyí­tott műanyag visszafolyását gátolja meg. A kali­bersorban következő 0,1°—0,3° kúpossága szű­kítő kaliberben lép fel a legnagyobb nyomás, tehát főként ebben a kaliberben történik a tex­tília teljes átitatása a meglágyított műanyaggal. Ez utóbbinak célszerű hosszmérete 60—100 mm. A szűkítő kaliber után a kalibersorban, a köz­pontosító tag következik, mely hosszirányú bor­dáival a huzal koncentrikus haladását biztosítja, majd végül a huzal átmérő végső méretét biz­tosító végkaliberrel befejeződik a kalibersor. A találmány a 147 866 sz. törzsszafoadaloim 3—5. igénypontjai szerinti és a 149 036 sz. I. pótszaba­daiom 1—3. igénypontjai szerinti berendezés továbbfejlesztése. E találmány lényege, hogy az I. pótszabadalomban ismertetett központosító tag hosszirányú merev bordáit, befűzhető rugalmas fémhuzalok helyettesítik. E rugalmas fémhuzalok megfelelő osztástávolsággal elcsavarva, feszített állapotban vannak a kaliberben — egy e célra szolgáló betétben — elhelyezve oly módon, hogy a textiliával befont rézhuzalt érintőlegesein körbe­fogják és így centrikus helyzetben tartják. Ezen a centírozó szerkezeten — a fémhuzalok rugal­mas alakváltozása következtében — fennakadás és így szakadás veszélye nélkül halad át a fonási hibacsomókat tartalmazó textillel befont rézhuzal. Az 1. és 2. ábra a hengeres alakú központosító tag egy kiviteli alakját két nézetben szemlélteti rugalmas fémhuzalokkal befűzött, állapotban. Az 1. ábrán jól látható az 1 rugalmas fémhuzalok péMaképpeni befűzési lépéstávolsága a 2 köz­pontosító tag 3 hornyaiban. Az ábrán látható.

Next

/
Thumbnails
Contents