149976. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és eszköz nagyteljesítményű csőkutak fúrásához és ezekkel előállított csőkút

Megjelent: 1963. március 31. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG #^ SZABADALM Nemzetközi osztály: E 21 b ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 149.976 SZÁM PA—713. ALAPSZÁM Magyar osztály: 5 a 1—19. Eljárás és eszköz nagyteljesítményű csőkutak fúrásához és ezekkel előállított csőkút id. Pap Gyula szerszámgéptervező, ifj. Pap Gyula hidrotechnikus, mindketten Nagykőrösön A bejelentés napja: 1961. május 13. A találmány eljárás és eszköz nagyteljesítményű, naigy vízhozamú csőkutak fúrásához, amelyekkel a kutakat az eddig ismert eljárásoknál jelentősen rövidebb idő alatt, olcsóthban és minden «minőségi követelményt és öntözési igényt kielégítően lehet elkészíteni, továbbá olyan csőkútszerkezet, amely időszakos kúttisztítás nélkül is állandóan nagy vízhozammal működtethető. A modern mezőgazdaság egyik legfontosabb fejlődési irányvonala a belterjes gazdálkodásra való áttérés. A belterjes gazdálkodás gyorsütemű fejlesztéséhez olyan nagy mennyiségű vízre van szükség, amennyi a sík vidékeken, az alföldi, te­rületeken folyók vagy tavak formájában nem áll rendelkezésre. A kis gazdaságok az öntözéshez szük­séges vizet általában 3—10 méter mély kutakból emelik ki. Ezek a kis mélységű kutak rendszerint még az első vízzáró, illetve vizet át nem eresztő talajréteg fölötti vizet vezető földrétegben van­nak, ezért az egyes kutakból naponta kiemelt 20—30 m3 víz a kút talajrétegében levő vízmeny­nyiségnek oly nagy százalékát teszi ki, hogy száraz meleg időjárás esetén a nyugalmi vízszint mind a talajrétegben, mind a kutakban 1,5—2 méterrel is csökkenhet. A nyugalmi vízszint csök­kentése azt eredményezi, hogy a közvetlenül lo­csolt területen ugyan valamivel jobb lesz a ter­més, a környező — sokkal nagyobb — területe­ken azonban jelentősen rosszabb, mert a felszín­hez közel levő kútból kimert vízmennyiség kö­vetkeztében a környező terület nyugalmi víz­szintje lesüllyed és így a környező terület víz­szegénnyé válik. Csak olyan kutakból célszerű az öntözéshez vizet használni, amelyek nem vonják el a környezettől a vizet, hanem ellenkezőleg, a kút környékén levő felszíni talajrétegben a nyu­galmi vízszintet emelik. A legfelső talajrétegbe fúrt kutakból azért sem célszerű öntözni, mert a talajra hullott öntözővíz a talaj felületén levő szennyezőanyagokat magá­val viszi a földbe, majd innen esetleg azokba a kutakba is, amelyeknek vizét emberek és állatok is fogyasztják, használják. A fentiek szerint tehát — főként sík terüle­teken — mind az öntözéshez, mind ivási és für­dési célokra nem az első vízzáró réteg fölötti vízvezető talajrétegből, hanem mélyebben fekvő talajrétegekből célszerű a vizet felhozni. 100 mé­ter mélységig lefúrva általában 5—15 vízzáró ré­teget lehet találni, és ezek között egy-egy víz­vezető réteget. így ha 50—l'OO méter «mélységű kutat készítünk, akkor rendszerint több olyan vízvezető réteghez jutunk, amelynek víztartalma elég nagy ahhoz, hogy az öntözésihez is elegendő mennyiségű vizet szolgáltasson. Az alsóbb víz­vezető rétegekben levő vízmennyiség általában a folyók vizéhez hasonló áramló mozgást végez, így ezek bősége változatlanul azonos marad. Az 50—1Ü0 méter mély kutak fúrásánál alkal­mazott ismert eljárások egyik hibája, hogy a tény­leges fúrás elkezdése előtt vesznek ugyan talaj­mintát és megállapítják a vízzáró és vizet vezető rétegek helyzetét, azonban nem határozzák írneg eléggé pontosan a vízzáró rétégek keménységét és a vízvezető rétegek tulajdonságait. Így nem tudják meghatározni, hogy melyik vízzáró réteg alkalmas norton rendszerű kútszakasz létesíté­sére, és hogy az egyes vízvezető rétegeknek mi­lyen a vízáteresztő képessége, illetve milyem és mennyi szűrőanyag hozzáadásával lehet üzem­biztosan működő, tartós és: nagy vízhozamú kút­részt előállítani. Az jsmert talaj mintavevő eljárások nagyon

Next

/
Thumbnails
Contents