149959. lajstromszámú szabadalom • Eljárás takarmány előállítására

Megjelent: 1963. március 31. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG <r^j. SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 149.959 SZÁM HO—704. ALAPSZÁM Nemzetközi osztály: C 07 d„ Magyar osztály: 12 q 26 Eljárás takarmány előállítására F. Hoffmann—La Roche & Co. Aktiengesellschaft cég, Basel (Svájc) Feltalálók: Brubacher Georg Benedikt vegyész, Riehen (Svájc) és Tagwerker Franz Josef, állatorvos, Basel (Svájc) A bejelentés napja: 1961. július 7. Svájci elsőbbsége: 1960. július 8, Az utóbbi években alapos kutatást folytattak abból a célból, hogy a természetadta termelési lehetőségeket hogyan lehet az emberiség táp­anyagokkal való ellátására minél jobban kihasz­nálni. E vizsgálatok arra a felismerésre vezettek, hogy haszonállatok tenyésztése esetén az ismert lényeges természetes hatóanyagokon kívül, bizo­nyos nem lényeges anyagok etetése az állatgaz­dálkodás hozamának növelésére vezet. Ilyen anya­gokként pl. antibiotikumokat,, bélféregallenes szereket és hormonokat hoztak javaslatba. Azt találtuk, hogy bizonyos tioxantén szárma­zékok etetése, amelyek semmiképpen sem sorol­hatók az előbb említett anyagcsoportokba, haszon­állatok, különösen baromfi és sertések súlyának oly fokozását eredményezi, ami a növekedéssel járó normális gyarapodást túlhaladhatja. A találmány ezek szerint a haszonállatok növe­kedését elősegítő takarmány, melyet az jellemez, hogy a tápláláshoz szükséges anyagokon kívül adalékként az általános képletű tioxantén származékot vagy en­nek savaddiciós sóit tartalmazza, ahol R tercier aminocsoportot és X kénatomot vagy etilén­csoportot jelent és ha X kén, a homociklusos gyűrűk klórral vagy brómmal vannak szubszti­tuálva. A tercier aminocsoportok pl. dialkilamino­csoportok, előnyösen kis szénatomszámú alkil­csoportok, mint dimetilamino- vagy dietilamino­csopoirtok vagy heterociklusos csoportok, mint piperidino-, morfolino- vagy piperazinocsoportok lehetnek. A fenti képlettel jellemzett vegyületek közül a 3-dimetilaniino-propilidén-, illetve a 2-klór- vagy 2-bróm-'vegyületek előnyösek. Alaptakarmányként bármely szokásos állati ta­karmány, előnyösein hizlaló takarmány szolgálhat, önmagában vagy takarniánykoncentrátuni alakjá­ban. Természetesen lehetséges a hatóanyagot az ivóvízhez adni. A hatóanyag koncentrációja a takarmányban előnyösen 0,5—50 mg pro kg ta­karmány. A találmány szerinti takarmányt úgy állíthat­juk elő, hogy a hatóanyagot folyékony vagy por alakú takarmányba, keveréktakarmányba vagy egyéb állattakarmányozási termékbe egyenletesen és finoman elosztva bekebelezzük vagy az ivó­vízben feloldjuk. A hatóanyagot előkeverék alakjába is hozhat­juk, amelyet azután feletetéskor az alaptakar­mánnyal felhígítunk. Az előkeverékként felhasz­nálható anyag a hatóanyagot 5—95 súly%, elő­nyösen 10—25 súly% koncentrációban tartalmaz­hatja. Ez előkeverékek hordozóanyagaiként pl. száraz takarmánymagvak, a malomipar mellék­termékei, őrölt olajpogácsa, az erjedési ipar desz­tillációs maradékai, finom eloszlású ásványi anyagok, mint bentonit, diatómaföld, őrölt oszt­rigahéj és szilicmmdioxid jöhetnek tekintetbe. Az

Next

/
Thumbnails
Contents