149930. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szigetelt villamos tekercsben feszültségigénybevétel hatására létrejövő belső kisülések helyének meghatározására

Megjelent: 1962. december 31. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG •ír "«&• SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 149.930. SZÁM VI—337. ALAPSZÁM Nemzetközi osztály: G 01 n Magyar osztály: 21 e 29—36 SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Eljárás szigetelt villamos tekercsben feszültségigénybevétel hatására létrejövő belső kisülések helyének meghatározására Villamos Energetikai Kutató Intézet, Budapest Feltaláló: Vajda György gépészmérnök, Budapest A bejelentés napja: 1961. március 2. Villamosgépek, készülékek, transzíormátorok szigetelésének fészül tségpróbájánál a szigetelés gyenge pontjaiban belső kisülések alakulnak ki. Tekercseket tartalmazó berendezéseknél (transz­formátorok és forgógépek) lényeges a belső ki­sülések helyének meghatározása. Erre jelenleg megfelelő módszer nem ismeretes. Ha egy tekerccsel koncentrált induktivitást kapcsolnak sorba és a tekercselés valamely pont­ját feszültségimpulzusok érik, a koncentrált in­duktivitás kapcsain feszültséglengések alakulnak ki. A feszültséglengések első csúcsértéke függ attól, hogy a feszültségimpulzus támadási pontja milyen messze van a koncentrált induktivitás kapcsaitól, vagyis hogy az impulzus támadási pontja és a koncentrált induktivitás között a tekercs mekkora része hatásos. Ha a feszültség­impulzus támadási pontja a tekercs végétől x távolságra van, akkor a feszültséglengések első csúcsértéke U/ =±á U 1+ 1 ~L_ L7 ahol 1 a tekercs hossza L a tekercs induktivitása L/ a koncentrált induktivitás U/ a feszültséglengések első csúcsértéke .á U a feszültség impulzus. Fenti összefüggés módot ad a belső kisülések he­lyének meghatározására, mivel az ilyen kisülések ugyancsak a feszültség hirtelen ugrásszerű meg­változását okozzák. A mérés akár úgy történhet, hogy a feszültségpróbának alávetett tekercselés egyik kapcsáhoiz felváltva kapcsolt két különböző nagyságú koncentrált induktivitáson mérik a fe­szültséget, ilyenkor x 1 = "l7 Tf2 U/i—U/i U/2 U/! Mi ahol 1 L L/l L/2 U/i U/2 a kisülés helyének távolsága a tekerés végétől a tekercs hossza a tekercs induktivitása az egyik koncentrált induktivitás a másik koncentrált induktivitás a mérhető feszültséglengés első csúcs­értéke, ha a tekercshez L/i koncent­rált induktivitást kapcsolnak a mérhető feszültséglengés első csúcs­értéke, ha a tekercshez L/2 koncent­rált induktivitást kapcsolnak; akár úgy, hogy egyetlen koncentrált induktivitás­sal a tekercs két végén mérnek, ilyenkor ahol x X U/2 L/ U/t-U/, 1 ~ Un+U/o L U/i+U/2 X a kisülés helyének távolsága a tekercs végétől 1 a tekercs hossza • L a tekercs induktivitása L/ a koncentrált induktivitást

Next

/
Thumbnails
Contents